Nechceme peníze, ale zodpovědnost

Podle provedeného průzkumu mají povýšení pracovníci větší zájem na tom, aby jim bylo dáno spíše více odpovědnosti nežli více peněz. Průzkum, který byl proveden na 3 700 zaměstnancích, kteří byli povýšeni v minulých pěti letech, hovoří o tom, že 73% z nich si více cení možnosti větší odpovědnosti oproti možnosti získání většího množství peněz.

Ředitelé společností měli nejmenší zájem na navýšení platu. Pouze 9% z nich se vyjádřilo o finančním zisku jako o hlavní výhodě povýšení. Pro odborné pracovníky byly již peníze důležitější. 19% z nich je uvádí jako hlavní prioritu při povýšení. Podobně jsou na tom pracovníci ve veřejném sektoru. Zaměstnavatelé budou v budoucnu muset více myslet i na jiné ohodnocení svých povýšených zaměstnanců, než na pouhé navýšení jejich mzdy.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide