Nefinanční formy odměňování jako zdroj motivace

Výše platu je jistě pro zaměstnance velmi důležitá, v současnosti jsou však oceňovány i další formy ohodnocení, které mohou mít větší účinek na vytvoření pozitivního pracovního prostředí. Pracovníci hodnotí příležitost k rozvoji a profesnímu vzdělávání, možnost cítit se platným členem týmu a poděkování a uznání nadřízených často výše než finanční stránku. Článek uvádí několik vstřícných gest, které mají velmi kladný dopad na mínění zaměstnanců o managementu a zároveň umožňují poznat jejich povahu.

V některých společnostech je zvykem, že lidé z vedení navštíví oddělení, které dokázalo něco výjimečného, a každému osobně poděkují. Další efektivní cestou poznání lidí v organizaci je komunikace, jejímž prostřednictvím se zároveň personál rozvíjí a sdílí znalosti – podnikové noviny, firemní portál s určitým problémem, na jehož řešení se mohou lidé podílet atd. Jedna z organizací zase odměňuje výkonné týmy poukázkami do místního knihkupectví, což je mezi personálem velmi ceněno.

Jinou možností je oceňovat nejlepší pracovníky malým dárkem podle doporučení jejich kolegů. Některé firmy zase poskytují odměnu až 500 dolarů lidem, kteří mají podíl na úsporách nebo jsou ochotni dělat práci navíc (např. za nemocného kolegu). Existuje samozřejmě mnoho dalších možností – celá problematika však vyžaduje systematický a dlouhodobý přístup.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online