Nejlepší nápady mívají zaměstnanci - nasloucháte jim?

Nejlepší nápady mívají zaměstnanci – nasloucháte jim?

Názory a nápady vašich zaměstnanců mohou být významným motorem pro rozvoj společnosti. Článek přináší několik konkrétních příkladů společností podnikajících v oblasti bankovnictví, výroby, potravinářství, elektroniky, letectví…, pro něž přijetí návrhů jejich pracovníků znamenalo výrazné obchodní úspěchy. První zkušenost je již z roku 1890: Významná firma vyrábějící tehdy zdravotnickou gázu a sádru zaznamenala stížnosti pacientů na podráždění pokožky. Jeden ze zaměstnanců navrhl, aby byl mezi gázu a kůži přidáván pudr – jakým překvapením bylo, když si jej za krátkou dobu žádali pacienti sami. Tento produkt v mírně pozměněné podobě dnes tvoří 44 % zisků společnosti.

Jiná firma vyrábějící elektroniku zase odměňuje nápady svých pracovníků částkou 500 dolarů nebo pětiprocentním podílem z úspor, které jejich návrh přinese. V roce 1998 ušetřila díky tomuto přístupu 1 milion dolarů. Výrobce komponent pro letecký a kosmický průmysl z Michiganu zase díky invenci zaměstnanců zabránil hromadnému propouštění a ušetřil osm a půl milionu dolarů. Přes tyto přínosy mají pouhá tři procenta amerických firem podporují systém zaměstnaneckých rad a doporučení. A jak je tomu u vás?
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher