Nemá smysl nabízet nesmyslné výhody

Smysluplné pobídky mají mnohem větší hodnotu než peníze, které do nich firmy vkládají. Co ale dělá zaměstnanecké incentivy smysluplnými? Jak jim můžete dodat smysl, a tudíž i hodnotu, bez ohledu na to, jak jsou, nebo nejsou nákladné? Držte se následujících tří rozměrů.

Původ

Vždy je třeba začínat s tím, co je důležité pro konkrétního zaměstnance, kterého chcete motivovat. Nemá žádný smysl nabízet cestovní výhody někomu, kdo nechce cestovat nebo hodinky někomu, kdo již má čtvery. Zeptejte se svých lidí, co pro ně má hodnotu. Nevybírejte z katalogů, které zaměstnancům předložíte jako hotovou věc.

Výběr

Zaměstnanci by měli mít možnost výběru svých výhod. Umožněte jim vybrat si z více možností, co bude nejlépe vyhovovat jejich zájmům, rodinné situaci nebo osobnosti. Týká se to předmětů i aktivit.

Kontext

Výhody by měly mýt prezentovány tak, aby byly skutečným uznáním. Pracujte s kontextem prezentace incentiv tak, abyste zvýšili jejich osobní hodnotu a relevanci. Kdo bude výhody zaštiťovat? V čí přítomnosti budou předávány? Co při tom budete říkat?

 -kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine