Nemít prachy? Nevadí!

Neproduktivní pracovní síla vyjde firmy draho. Například v Austrálii je to 32 miliard dolarů ročně. To se rovná trojnásobku přebytku státního rozpočtu. Vzhledem k prohlubující se ekonomické krizi si proto firmy nemohou neproduktivní zaměstnance dovolit. Tím, že se budou snažit zvýšit produktivitu zaměstnanců z dlouhodobého hlediska, mohou být také mnohem úspěšnější, než když jednorázově sníží rozpočet na kancelářské vybavení nebo vánoční večírky.

I když máte méně finančních prostředků a nemůžete si dovolit například bonusy, stále máte řadu alternativ.

- Buďte příjemní. Zaměstnanci jsou rádi, když si jich všímáte. Chtějí vědět, že dělají dobrou práci a přispívají k určitým hodnotám.

- Používejte správné zdroje. Zaměstnanci potřebují pro výkon své práce správné nástroje. Přirozeně chtějí podávat dobré výkony, jejich produktivitu však může ochromit nedostatek zdrojů.

- Vůdcovství je zásadní. Velké množství lidí odchází z práce kvůli špatnému vedení. Nejčastěji uvádějí, že si jich nadřízení nevšímají. Důležité je proto umět naslouchat, být rozhodný a vést celou organizaci ke společnému cíli.

- Děkujte a myslete to vážně. Zaměstnanci chtějí být oceňováni a cítit se neobyčejnými. Toho nelze dosáhnout jednotným přístupem ke všem. Někdo může preferovat tiché ocenění od přímého nadřízeného, jiný zase uznání celého kolektivu.

- Nabízejte osobní nepeněžní odměny. Lidé mají rádi intimitu, uznání a pocit přispění. Sdílené zkušenosti pomáhají nastartovat komunikaci, vytvářet vzpomínky a budovat emocionální pouta.

-kk-

Zdroj: News.com.au - australský zpravodajský portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje News.com.au