Neustálý boj o loajalitu zaměstnanců

Jednou z nejdůležitějších věcí v životě zaměstnance je rovnováha mezi prací a soukromím. Z tohoto důvodu se také jako nejúčinnější motivátory projevily programy zaměstnaneckých výhod, které k této rovnováze přispívají. Současným trendem je vytvoření takového prostředí, v němž se zaměstnanec cítí dobře. Příkladem účinné motivace zaměstnanců může být například společnost Baxter Healthcare Corp.

Tato společnost si vytvořila hierarchii zaměstnaneckých zásad, kde základem je vzájemný respekt. Nad ním stojí rovnováha, flexibilita a až na špičce pyramidy jsou různé motivační programy. Tento přístup odráží skutečnost, že pokud nejsou motivační programy postaveny na vzájemném respektu lidí, flexibilitě a rovnováze, nemají šanci na úspěch.

V oblasti motivace a retence zaměstnanců se objevují i další trendy. Pozornost se zde přesouvá od tradičního procesu návrhu a implementace zaměstnaneckých programů (na bázi výkonnosti) k řešením, která jsou orientována na zaměstnance. Mezi tyto trendy patří:
* Snaha o zachování psychického i fyzického zdraví zaměstnanců,
* Pomoc zaměstnancům v péči o rodinné příslušníky,
* Pružnější uspořádání pracovní doby a náplně práce,
* Úspora času,
* Finanční podpora zaměstnanců.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest