Než začnete s benefity, zeptejte se zaměstnanců

Při poskytování zaměstnaneckých výhod je jako samotné benefity stejně důležité i to, jakým způsobem je firma dokáže svým lidem předat, jak se s nimi dokáže spojit. Nejdůležitějším předpokladem úspěchu je vybírat benefity na základě skutečných potřeb zaměstnanců. Nemá například smysl investovat do firemní školky, pokud do ní zaměstnanci nebudou chtít vodit své děti. Začněte proto tím, že se zaměstnanců zeptáte. A ptejte se i tehdy, když jejich potřeby znáte.

Zapojte zaměstnance do výběru benefitů

Pomáhejte zaměstnancům v praktickém užívání benefitů. Komunikujte tváří v tvář, mluvte o jejich potřebách a nabízejte rady, jak s pomocí nabízených benefitů tyto potřeby uspokojit. Důležité je také seznámit zaměstnance s širším kontextem nabídky benefitů. Zaměstnanci totiž většinou nevědí, jaký rozpočet máte k dispozici, jak vybíráte jednotlivé možnosti a proč nabízíte právě to, co nabízíte. Pak zapojte zaměstnance do konečného výběru benefitů.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com