No tak hodnoťte

No tak hodnoťte

Mezi úkoly pracovníků lidských zdrojů patří i personální řízení a hodnocení zaměstnanců. Tyto činnosti mají vliv na zvyšování výkonnosti organizace. Můžeme do nich zařadit zavádění výkonnostních cílů v jednotlivých úsecích organizace tak, aby co nejvíce odpovídaly cílům organizace coby celku. Dále sem patří vytvoření pravidelného hodnocení zaměstnanců.

Hodnocení zaměstnanců by mělo být spojeno s jejich rozvojem a následně s jejich odměňováním. Poskytuje zaměstnancům zpětnou vazbu a umožňuje jim také lépe nalézt směr pro svůj další rozvoj. V současnosti se stává módou nahrazovat vlastní personální oddělení činností některého subdodavatele, který pak přebírá jeho odpovědnosti a funkce. S tímto krokem je ovšem spojeno riziko úniku informací ze společnosti.
-kh-
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk