Nové přístupy k odměňování zaměstnanců

Každý je rád, když je za svoje úsilí patřičně odměněn a uznáván. Společnosti většinou používají tradiční formy – výroční bankety s udílením cen, zaměstnanec měsíce… Tyto programy však mají svá úskalí. Mohou například podporovat nezdravou míru soutěživosti, rivalitu, ocenění někdy neodpovídá vynaloženému úsilí. Navíc je výsledku často dosaženo týmovou prací, a přesto jde odměna do rukou jedince. Také o něm rozhoduje management, což vyvolává nerovnováhu sil.

Nejlepší forma uznání a odměny je založena na filozofii, že lidé vykonávají práci, která je baví a zajímá. Touha naučit se nové věci, získat zkušenosti a odvádět dobrou práci je součástí osobnosti, peníze nemusejí vždycky být rozhodující. Lidé často dělají to nejlepší, co mohou, protože to považují za otázku vlastní cti a hodnoty. Různá ocenění často pracovníky rozdělují, porovnávají je s ostatními. Lepší je například překonávat vlastní výsledky z předcházejícího období.

Nechť si každý zaměstnanec stanoví sám své cíle, musí však vědět, jak tím prospívá svým kolegům. Dejte svým lidem příležitost „pochlubit se“ tím, čeho dosáhli, pomozte jim najít jejich silné stránky, respektovat schopnosti ostatních a učit se od nich. Zdůrazněte hodnotu dobře vykonané práce jako takové a její cenu pro tým, zákazníky a firmu samotnou. Lepší než individuální výroční ceny je prosadit odměňování celých týmů. Správný způsob ocenění může změnit vzájemné vztahy mezi zaměstnanci, ale i přístup k zákazníkům.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher