Novinky v pracovním právu pro rok 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo přehled legislativních změn, které do světa práce přinese rok 2017.

Čeká nás novelizace zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti i zákona o sociálních službách.

Již od ledna se zvyšuje minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Dojde také ke zvýšení důchodů. Důchodci si v průměru polepší o 308 Kč měsíčně více.

Další změny proběhnou v oblasti rodičovství. Rodičovský příspěvek bude možné čerpat pružněji a v průběhu roku začne platit nová dávka tzv. otcovská poporodní péče.

Ilustrační snímek

Minimální a zaručená mzda

Od ledna 2017 činí minimální měsíční mzda 11 000 Kč, minimální hodinová mzda vzrostla z 58,70 Kč na 66 Kč.

V návaznosti na to se zvyšují i sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy. Zároveň se ruší zvláštní sazba minimální mzdy i zvláštní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem.

Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance. S tím souvisí také zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to o 700 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na výši slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení, kterou je možno uplatnit právě ve výši maximálně minimální mzdy za rok.

Rodičovský příspěvek

V průběhu roku 2017 se zjednoduší pravidla pro vyplácení a čerpání rodičovského příspěvku. Přesný datum ještě není znám s ohledem na průběh legislativního procesu.

Dojde ke zrušení současného omezení horní hranice měsíční výše rodičovského příspěvku a bude umožněno čerpat dávku až do výše peněžité pomoci v mateřství (cca 32 000 Kč).

Celá částka rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti (za 6 měsíců u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství).

Nově bude možné volit výši čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 Kč měsíčně a zkrátit si tak dobu čerpání rodičovského příspěvku až na tři roky.

Otcovská poporodní péče

Tato nová dávka by mohla začít platit ke konci roku 2017 (s ohledem na průběh legislativního procesu).

Bude fungovat tak, že otec dítěte bude po jeden týden dostávat z nemocenského pojištění 70 % vyměřovacího základu svého výdělku.

Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Týdenní otcovské volno nebude možné přerušit.

Nemocenské pojištění

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2017 následující:

 • první redukční hranice činí 942 Kč,

 • druhá redukční hranice činí 1 412 Kč,

 • třetí redukční hranice činí 2 824 Kč.

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení

Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. ledna 2017 činí:

 • u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,

 • u osoby samostatně výdělečně činné

 • a) 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění

 • b) 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,

 • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu.

Částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 28 232 Kč, maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 355 136 Kč.

Důchody

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2017 činí 2 550 Kč.

Důchody přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2016 tak, že se

 • základní výměra zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč,

 • procentní výměra zvyšuje o 2,2 %.

Příplatky k důchodu přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují o 2,2 %.

 -kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí