O čem je a není motivace

O čem je a není motivace

Vedoucí představitelé firem často zapomínají, že motivaci zaměstnanců si nemohou vynutit. Motivace vzniká vnitřně, ale na základě vnějších podmínek, mezi které mohou patřit vlny propouštění, rušení zaměstnaneckých výhod, zvyšující se zdravotní náklady nebo bonusy, jichž se dostává těm nahoře, zatímco běžný zaměstnanec nic nedostane. Všechny tyto příklady silně ovlivňují motivaci, bohužel však negativně.

Motivace je umění směřovat zaměstnance k tomu, co je třeba udělat. Vůdcové přitom nemotivují sami o sobě, ale tím, jak vytvářejí pro zaměstnance podmínky, aby se mohli motivovat sami. Manažeři by v souvislosti s motivací měli vědět jednak, jak motivovat a jednak, jak nemotivovat. Článek přináší tipy z obou těchto kategorií.

Pokud jde o to, jak nemotivovat, manažeři by se měli vyvarovat přemýšlení pouze o sobě, skrývání před problémy, prázdných řečí, odmítání odpovědnosti, vytyčování nereálných cílů, nedostatečné komunikace se zaměstnanci, přebírání cizích zásluh nebo exemplárního trestání. Nejlépe budou své podřízené motivovat, pokud budou přemýšlet nejprve o nich a o sobě až na druhém místě. Měli by pravidelně a otevřeně komunikovat, delegovat odpovědnost a nabízet zaměstnancům nové výzvy. Důležité je také projevovat uznání za úspěšnou práci a používat pobídky.

-kk-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com