Odměny musí být v souladu s výkonností jednotlivce i podniku

Finanční odměny vedoucích pracovníků v USA rostou (od minulého roku o 36 %), a to bez ohledu na to, jaká je finanční situace podniku. Protože platy obecně vzrostly pouze o necelá 4 procenta, je zřejmé, že se platové rozdíly mezi řadovými zaměstnanci a jejich nadřízenými budou rapidně prohlubovat. Když se změní způsob finančního odměňování vedoucích pracovníků, zvýší se i důvěra zaměstnanců ve společnost. Firmy však mají v případě vedoucích pracovníků další možnost finančního odměňování – akciové opce.

Jak tedy odměnit vedoucí pracovníky, aniž by to příliš vyčerpalo firemní rozpočet?
* Důležité je odvodit plat vedoucích pracovníků od měřítek reálné finanční výkonnosti společnosti (např. ceny akcií) a obecných měřítek výkonnosti jednotlivce.
* Firma by měla hodnotit vedoucí pracovníky také podle toho, nakolik bylo dosaženo strategických cílů společnosti, zda dotyčný dokáže dobře vést své podřízené apod.
* Finanční odměny vedoucích manažerů a nadřízených pracovníků by neměly být fixní, ale spíše variabilní.
* Akciové opce podporují v manažerech vědomí, že jsou sami odpovědní za výsledky podniku.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com