Opět je tu čas hodnocení výkonnosti

Ilustrační snímek

Konec roku je tradičním obdobím hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Připraveni by na to měli být nejen zaměstnanci, ale i manažeři, kteří budou hodnocení provádět. Jak se co nejlépe připravit? Server Recruit Loop radí:

Než přijde na řadu hodnoticí pohovor

1. Zajistěte, aby hodnotící manažer i hodnocený zaměstnanec měli svou kopii popisu práce daného zaměstnance včetně popisu standardů, kterých má tento zaměstnanec dosahovat.

2. Před samotným hodnoticím pohovorem dejte zaměstnancům k vyplnění dotazník, v němž ohodnotí sami sebe a svou výkonnost. Ptejte se, čeho v uplynulém roce nebo půlroce dosáhli a co se jim naopak nepodařilo. Požádejte o zhodnocení komunikace s nadřízeným z jejich pohledu, návrhů na lepší výkonnost do budoucnosti a vytyčení nadcházejících priorit.

3. Sebehodnoticí dotazníky rozdejte zaměstnancům alespoň dva týdny před konáním pohovorů, aby měli dostatek času na vyplnění a manažeři dostatek času na přípravu pohovoru.

4. Vyberte vhodné místo pro konání pohovorů, které vám zajistí soukromí bez telefonátů a dalších rušivých prvků. Může to být i mimo kancelář. Vytvářejte co nejpříjemnější atmosféru. Začněte neformálním rozhovorem, který uvolní napětí.

V rámci hodnoticího pohovoru

5. Hodnocení začněte pozitivními skutečnostmi. Pochvalte úspěchy a zlepšení od minulého hodnocení. Teprve poté přejděte k negativům. Snažte se být co nejvíce konkrétní při vyjadřování svých výtek.

6. Nechte zaměstnance, aby sami navrhli možnosti, jak se zlepšit a ptejte se, jak jim můžete pomoci.

7. Stanovte si cíle pro dalších šest měsíců. Tyto cíle sepište, ujistěte se, že jim daný zaměstnanec rozumí a dejte mu je podepsat.

8. Skončete opět pozitivně. Dejte zaměstnancům najevo, že jim chcete pomoci, aby dosáhli svých cílů.

Po skončení hodnoticího pohovoru

9. Průběžně sledujte, jak jednotliví zaměstnanci pracují na cílech, které jste si společně stanovili. I když se je nepodaří splnit a budete se s dotyčným muset rozloučit, budete mít v ruce důkazy, že jste mu dali příležitost k nápravě.

-kk-

Zdroj: RecruitLoop Blog - blog věnovaný recruitmentu na stránkách společnosti RecruitLoop
Zobrazit přehled článků ze zdroje RecruitLoop Blog