Pět pilířů motivace

Projevování uznání zaměstnancům zdaleka není jen věcí slušnosti. Je to silný komunikační nástroj, který slouží k motivaci zaměstnanců a posílení jejich výkonnosti. Při vývoji motivačních strategií však musí firma postupovat tak, aby to v konečném důsledku znamenalo pozitivní přínos pro ni i její zaměstnance. Přitom je vždy třeba splnit pět základních předpokladů:
- Je třeba vytvořit kritéria určující, co konkrétně bude předmětem motivace a pochvaly.
- Na uznání má právo každý zaměstnanec.
- Vždy je třeba přesně specifikovat, za co je (a bude) příslušný zaměstnanec chválen.
- Ocenění je třeba poskytnout každému zaměstnanci, který ve své snaze dosáhne vytyčených kritérií.
- Uznání je třeba projevovat co nejčastěji, aby zaměstnanci neztráceli motivaci.

Favorizování nejlepších zaměstnanců v případě uznání a motivace je podle autorky článku, která působí jako manažerka lidských zdrojů, nevhodné a neefektivní. Motivační strategii typu zaměstnance měsíce tedy neuznává. Namísto toho uvádí efektivní příklad, kdy každý ze zaměstnanců, kterému se podaří dosáhnout vytyčeného cíle obdrží psané poděkování od nadřízeného či dárkový šek. Zaměstnance podle jejího názoru mnohem více motivuje uznání zahrnující moment překvapení. Na firemní půdě je neustále prostor pro uznání – to je třeba mít neustále na paměti.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR