Podpora péče o příbuzné roste

Stárnutí populace klade na stále více zaměstnanců nové nároky. Jedním z nich je i potřeba péče o stárnoucí příbuzné. Firmy tak začínají přizpůsobovat poskytování zaměstnaneckých výhod této potřebě, přičemž vycházejí z podobných benefitů, které již poskytují při péči o děti.

V USA již zaměstnancům poskytuje určitou formu benefitů pro péči o seniory asi čtvrtina firem. Jedná se zejména o pomoc při hledání pečovatelských služeb a právního poradenství. Některé firmy, jako například finanční společnost KPMG nebo výrobce spotřebního zboží Unilever, však jdou ještě dále a svým zaměstnancům poskytují zvláštní volno nebo speciální službu domácí péče v případě nutnosti.

Některé firmy podporují péči zaměstnanců o seniory i přesto, že je to nákladově velice náročné, jako například u pokrytí zdravotního pojištění. Některé benefity jsou však nákladově efektivní, a proto stoupá zájem například o asistenci při řešení rodinných záležitostí nebo podporu zdravého životního stylu zaměstnanců. Pomáhá to snižovat absence zaměstnanců a zaměstnanci ocení, když vidí, že do nich zaměstnavatel investuje.

U velkých firem s většími možnostmi je podpora tohoto druhu benefitů více viditelná. Koncern Unilever například nabízí zaměstnancům služby pohotovostní péče o příbuzné a pružnou pracovní dobu. Jeden zaměstnanec dokonce využil firemní pomoc zdarma při rekonstrukci domu svých rodičů zničeného vichřicí v jiném státě. Právnická kancelář Alston & Bird zavedla zase program pro sdílení volna v kritických situacích, který zaměstnancům umožňuje darovat vlastní volno kolegům s nemocnými příbuznými. Jedna zaměstnankyně tak například získala čtyři měsíce volna, aby se mohla starat o manžela, který podstoupil transplantaci kmenových buněk. Péči o příbuzné začínají v USA podporovat i vlády některých států.

-kk-

Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal