Populace stárne. Zaměstnanci chtějí jiné benefity

V oblasti zaměstnaneckých benefitů je stále patrnější trend většího využití služeb v oblasti péče o zdraví, seniory či domácnost. Vyplývá to ze závěrů exkluzivního průzkumu PPM Factum pro Unii zaměstnavatelských svazů České republiky (UZS) s názvem Zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnavatelů.

Rozsáhlý průzkum, který probíhal v druhé polovině října letošního roku, představila Alena Perušičová ze společnosti PPM Factum na konferenci „Perspektiva zaměstnaneckých benefitů“, která se konala 14. listopadu 2016 v prostorách Poslanecké sněmovny.

Roste zájem o zdravotní a sociální služby

Mezi volnočasovými benefity dominuje v současné době především dovolená navíc a stravenky, nicméně sledujeme jasně viditelný trend přinášející téma zdraví, péče o seniory a také domácí služby. Formy jsou různé, největší nárůst atraktivity se očekává u příspěvků na péči o zdraví a životní či penzijní pojištění. Vysoce žádaná bude ale také pomoc s péčí o rodinné příslušníky, zejména seniory. Rovněž benefity podporující volnočasové aktivity zaměstnanců mají perspektivu do budoucna,“ uvedla Alena Perušičová.

PPM Factum: Zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnavatelů (10/2016)

Z exkluzivního průzkumu pro UZS dále vyplývá, že zaměstnavatelé považují za důležité, aby zaměstnanci měli možnost plnohodnotně poobědvat. Uvádí to plných 95 % z nich. Téměř všichni oslovení zaměstnavatelé také souhlasí s tím, že by jejich zaměstnanci měli pravidelně obědvat, protože to podporuje jejich zdraví i produktivitu práce. Pro tři čtvrtiny zaměstnavatelů je tak důležitou otázkou, aby se hledaly prostředky, jak zamezit zneužívání stravenek například na nákup alkoholu nebo cigaret.  

Fakt, že trendy v odměňování a motivaci zaměstnanců se postupně mění, potvrdili i zástupci zaměstnavatelů. „Jasně vidíme zvyšující se poptávku po benefitech v oblasti zdraví a také péče o seniory a další sociální služby, protože populace stárne,“ říká prezident UZS, Jiří Horecký.

Státní správa pokulhává

Z debaty v rámci odborných panelů také například vyplynulo, že by bylo vhodné hledat cesty, jak zrovnoprávnit čerpání zaměstnaneckých benefitů. Zatímco přes osm set tisíc zaměstnanců státu má dnes omezený přístup k čerpání volnočasových benefitů, zaměstnanci v soukromých firmách mají daleko širší možnosti. Systém čerpání zaměstnaneckých benefitů ve státní správě by se měl podle přítomných politiků a daňových expertů zjednodušit a v zájmu férovosti dostat na úroveň soukromé sféry.

„V rámci našeho systému zaměstnaneckých výhod se nám velmi osvědčilo využívat nad rámec klasických benefitů, jako je pátý týden dovolené, podpora stravování, příspěvek na volnočasové benefity a penzijní připojištění, také naše produkty. Zaměstnanci tak mají možnost výběru a participace. Věřím, že to zvyšuje jejich loajalitu, povědomí o naší společnosti a také hrdost na to, že jsou zaměstnanci Plzeňského Prazdroje,“ přiblížil aktuální praxi v soukromém sektoru Milan Barták, manažer odměňování Plzeňského Prazdroje.

Průzkum dále ukázal, že s rostoucím trendem atraktivity mezi benefity se u zaměstnavatelů setkávají příspěvky na kulturu, sport, dovolenou či jiné mimopracovní aktivity. Například pro daňovou podporu příspěvku na nákup knih se na konferenci vyslovili politici i zástupci firem.

Benefity s rostoucím trendem atraktivity dle zaměstnavatelů

PPM Factum: Zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnavatelů (10/2016)