Potřebují si zaměstnanci vážit sebe sama v zaměstnání?

Potřebují si zaměstnanci vážit sebe sama v zaměstnání?

Způsob jakým zaměstnanci vidí sami sebe v zaměstnání může silně ovlivnit jejich postoj, motivaci a celkové chování spojené s jejich prací. Jejich nadřízení mají také možnost využít tuto informaci pro zvýšení úrovně pracovní sebeúcty zaměstnance.

Pracovní sebeúctou je myšleno vlastní ohodnocení se do jaké míry si zaměstnanec věří, že je schopný a pro společnost významný. Taková sebeúcta může být podstatně ovlivněna komunikací s významnými činiteli ve společnosti a osobní zkušeností.

Autoři tohoto článku definují sebeúctu v organizaci jako osobně viděnou hodnotu, kterou mají zaměstnanci sami o sobě jako o členech organizace. Zaměstnanci s vysokou úrovní takové sebeúcty se typicky vidí jako důležití a pro organizaci hodnotní, jsou aktivnější, zodpovědnější a schopnější řešit komplexní úlohy.

Faktory podporující sebeúctu v organizaci jsou:
- Podpora a respekt nadřízeného
- Organizační struktura
- Obohacující práce
- Adekvátní zdroje
- Podpora spolupracovníků
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com