Povzbuďte pracovní morálku

Když je zaměstnanec v práci nespokojený, jeho produktivita klesá. Morálka zaměstnanců má významný vliv na celkovou produktivitu a tím i ziskovost firmy. Vůdcové by proto měli přicházet s efektivními strategiemi na podporu pracovní morálky.

Základem všeho je jasně definované poslání firmy. Mělo by být realistické a také takové, aby v zaměstnancích vzbuzovalo hrdost. Dále je třeba udržovat otevřenou komunikaci, a podporovat tak důvěru mezi nadřízenými a podřízenými. Vůdcové by se měli učit naslouchat, být poradci a kouči.

Konflikty je třeba řešit pohotově a efektivně. Začněte, jakmile konflikt vznikne. Na zaměstnance nijak neútočte. Požádejte všechny zúčastněné strany o vysvětlení jejich pohledu. Pak hledejte společné řešení.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101