Pozvěte vaše zaměstnance do kina

Pozvěte vaše zaměstnance do kina

Když se ptáte manažerů, proč tak mnoho dobrých zaměstnanců opouští jejich společnost, zpravidla odpovídají, že jim pracovníci nedají čas ukázat, jak dobrá je právě jejich firma. Dnešní zaměstnanci očekávají smysluplnou práci plnou výzev a také patřičnou odezvu na své výkony. peníze jsou zřídkakdy tím hlavním, proč odcházejí. Pokud nechcete nadále nechat odcházet vaše nejlepší zaměstnance, zkuste se zamyslet nad následujícími radami, jak je udržet.

Pracovníci musí vědět, že s nimi jako manažer počítáte, že vás zajímá jejich názor na rozhodnutí vedení, která je ovlivňují. Zkuste každý týden zorganizovat třicetiminutové setkání s náhodně vybranými zaměstnanci z různých oddělení, kde budou moci přednést své názory a nápady na zlepšení chodu podniku. Naslouchejte jim a využívejte jejich podnětů a dejte jim na vědomí, že to byl zrovna jejich nápad – pozitivní zpětná vazba. Nezapomínejte na kvalitní pracovní podmínky a prostředí.

Umožněte lidem střídat pracovní činnosti, nebo dočasně pracovat v jiném oddělení. Dbejte na to, aby práce byla zábavou – každý má rád určitou hudbu, určité jídlo – znají-li zaměstnanci své zájmy, mají k sobě blíž. Oceňujte zaměstnance za dosažené úkoly – nejen penězi, ale třeba obědem či lístky do kina nebo divadla za dobré nápady. Lidé chtějí být uznáváni a oceňováni. A pamatujte – rovnováha mezi pracovním a osobním životem je nezbytná.
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com