Pracujeme pro peníze?

Nejstarší a nejostřejší debata na poli motivačního managementu se točí kolem peněžních odměn. Je třeba zaměstnancům vyplácet peněžní, nebo nepeněžní odměny? Mohou být peníze vůbec pro zaměstnance motivátorem? Pracují lidé skutečně jenom pro peníze? Mohou peněžní odměny zvýšit jejich i podnikovou výkonnost? To jsou nejčastější náměty odborných diskusí. Někdo se domnívá, že peníze jsou silným motivátorem při nástupu do zaměstnání, svoji sílu a účinnost však v průběhu praxe samotné ztrácí. Někdo je přesvědčen o opaku. Ve skutečnosti mají svou pravdu oba tyto názory. Zároveň jsou však i oba špatné.

Pravda je taková, že peníze samy o sobě nesplní přání všech zaměstnanců. Jsou však základním symbolem respektu, ohodnocení, uznání a zároveň i neúcty a nedostatku loajality. Mohou proto být motivátorem i demotivátorem, důležité je však přitom to, jak peníze vnímají konkrétní pracovníci. Vyplácení peněžních odměn je zpravidla dobrým odrazovým můstkem úspěšné motivace zaměstnanců, tím to však celé nekončí. Vyplácení peněžních odměn závisí také na tom, zda si je firma může vůbec dovolit. Firmy by si ale neměly dovolit platit svým zaměstnancům špatně. Peníze nejsou všechno ani v případě motivace, u selhávajících motivačních strategií se však doporučuje nejprve přehodnotit plán vyplácení peněžitých odměn.
Zdroj: streetwisemotivation.com - server věnovaný motivaci a hodnocení zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje streetwisemotivation.com