Praní špinavého prádla

Praní špinavého prádla

Mezi nejčastěji poskytované zaměstnanecké výhody v České republice patří podpora stravování, služební mobilní telefon, týden dovolené navíc nebo občerstvení na pracovišti. Výjimkou jsou však zatím benefity, jejichž účelem je osobní podpora zaměstnanců jednak při zvládání stresu a náročných životních situací, jednak při jejich kariérovém rozvoji. Přitom programy na zvládání stresu na pracovišti, tzv. *intervenční programy*, snižují nemocnost a počet úrazů na pracovišti, mají dlouhodobý pozitivní vliv na zvládání pracovního vypětí a na zvýšení spokojenosti v práci. Vedle intervenčních programů pomáhají snižovat stres na pracovišti i některé „lidské“ zaměstnanecké výhody jako výpomoc v domácnosti, praní prádla ve firemní prádelně, podpora sportů, odpočívárny pro odpolední krátký spánek, masáže, hlídání dětí, zajištění nákupů či pomoc v krizových situacích.

Mnoho úspěšných společností zaměstnává kvalifikované poradce (často psychology), jejichž úkolem je vedle intervenčních programů také poskytovat osobní a kariérové poradenství. Pracovníci se na ně mohou obracet se stížnostmi na praktiky na pracovišti, s žádostí o radu, jakou jinou práci by mohli dělat, v jakém oddělení či pobočce, jaké jsou možnosti povýšení, s otázkou, jak poznat svůj potenciál a jak a kde ho rozvíjet, při vyčerpanosti v práci nebo potížích se zvládáním stresu, v čase osobní krize, finanční krize nebo se stížnostmi na různé pracovní nedostatky či způsob vedení nadřízeného apod. V menších společnostech může úkol poradce úspěšně plnit šikovný personalista s vhodnou kvalifikací a lidským přístupem.
-ba-
Zdroj: PriceWaterhouseCoopers - mezinárodní síť společností, která poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby
Zobrazit přehled článků ze zdroje PriceWaterhouseCoopers