Přehřátá motivace

Přehřátá motivace

Akciové opce. Už termín samotný vyvolává v Američanech představu kouzelných příslibů devadesátých let. Akciové opce byly silou, která hnala dopředu revoluční vývoj takzvaných dotcom firem. Kompenzační systém opcí byl silným lákadlem, kterému málokdo odolal. Stačí připomenout celé zástupy ostřílených šéfů, kteří opouštěli místa v zaběhnutých firmách. Jistotu dobrých postů či dalšího postupu měnili za slibné vidiny výnosů z akciových kompenzací v malých, začínajících společnostech! Proto s hromadným rozdáváním opcí začaly i velké kolosy.

Teoreticky se mělo za to, že když manažeři a nakonec i zaměstnanci podstoupí takového riziko, určitě začnou pracovat tvrději a budou podávat vynikající výkony, aby zbohatli, až se ceny akcií dostanou na burze závratně vysoko. Ekonomové i odborníci na správu a řízení firem byli touto myšlenkou nadšeni. Vzhledem k tomu, že se opce skutečně každému z jejich držitelů vyplatí pouze tehdy, pokud cena akcií roste, je logické, že se zájmy manažerů přiblíží zájmům akcionářů. Takže s opcemi mají manažeři dostatečnou motivaci, aby využili všech svých sil k prudkému zvýšení produktivity, zisků a návratnosti investic.

Navzdory všem výhodám se úloha akciových opcí nyní začíná přehodnocovat. Firmy, investoři i regulační orgány nyní znovu zvažují, jak, kdy a v jakém množství by se v budoucnu opce měly rozdávat. S klesajícími cenami akcií a účetními skandály společností Enron, Global Crossing a spousty dalších se z nich stává strašák. Kdysi hýčkané akciové opce jsou ukázkou toho, jak mohou top manažeři zneužívat situace a jak se systém odměňování může vymknout z ruky.

Celou věc komplikuje i sporný způsob, jakým byly akciové opce evidovány v účetnictví firem a jak se k nim stavěly americké úřady. Podle současných účetních pravidel nejsou opce nákladovou položkou. Firmy tak na rozdíl od ostatních způsobů odměňování, jako je plat nebo odměna ve formě akcií, nemusejí evidovat žádné výdaje, pokud své vedoucí pracovníky a zaměstnance vyplácejí ve formě opcí. S uplatňováním opcí jsou navíc spojeny obrovské daňové výhody. Kombinace obojího má jediný důsledek. Firmy mají obrovskou motivaci, aby svým vedoucím pracovníkům nabízely hory opcí.
Zdroj: Euro - web týdeníku Euro
Zobrazit přehled článků ze zdroje Euro