Překvapivé statistiky posuzování zaměstnanců

Většina firem již implementovala systém hodnocení zaměstnanců manažery. Děje se tak nejčastěji v periodických intervalech a tyto posudky mohou hrát roli jak ve schvalování odměn, tak i například v posuzování vhodnosti povýšení daného zaměstnance. Především by se ale mělo jednat o zpětnou vazbu zaměstnanci, která mu pomůže vylepšovat jeho schopnosti. Posudky se ale v tomto ohledu často míjí účinkem. Představíme vám statistiky a čísla, která osvětlují, proč v mnoha firmách nemají posudky zaměstnanců ze strany zaměstnavatele takový efekt, jaký by mít mohly a měly.

Ilustrační snímek

Výsledky průzkumu serveru WorkForce uveřejnil na webu společnosti autor Rick Bell.

Účinnost posudků očima účastníků

Z průzkumu vychází, že většina firem skutečně podobné posudky systematicky vypracovává. Konkrétně se jedná o 75 % společností, které tyto posudky vypracovávají jednou za rok. 91 % společností ústy pak svého managementu potvrzuje, že posudky pracovníků jsou důležité pro zlepšení výkonnosti celé firmy.

V kontrastu s těmito čísly ale stojí statistiky, jak tyto posudky vnímají sami manažeři, kteří je provádějí, a zaměstnanci, kteří jsou jejich subjektem. Podle 58 % manažerů se jedná o ztrátu času a podle 51 % zaměstnanců jsou posudky nepřesné, neefektivní a z jejich pohledu nepoužitelné pro další případný rozvoj.

Alternativy

77 % personalistů věří, že formální každoroční posudky zaměstnanců nejsou dostatečně efektivní ve zlepšování práce zaměstnanců. V tom se shodnou tedy i se samotnými pracovníky, kteří ale zároveň nabízí alternativu. Podle drtivé většiny zaměstnanců (konkrétně 80 %) totiž mají větší smysl ad hoc sezení s manažerem a každodenní zpětná vazba, než formální posudky jednou za rok nebo v jiných intervalech.

Tipy pro manažery a personalisty

Co si tedy z těchto čísel vzít k ponaučení? Formální posudky ze strany manažerů jednou za rok mohou mít smysl, pokud je firmy používají například k udělování odměn nebo k analýze své pracovní síly, ale nemají příliš smysl v motivaci zaměstnanců na sobě pracovat a v dávání zpětné vazby, která má vylepšit práci jednotlivých pracovníků. Za zmínku také určitě stojí, že 61 % lidí se cítí motivováno k lepšímu výkonu tím, že mu manažer pochválí dobrou práci, zatímco 73 % lidí se naopak v efektivitě práce zhorší, pokud jim jsou vytýkány nějaké chyby nebo nedostatky. Je tedy důležité inspirovat a podporovat, spíše než kritizovat a napravovat.

-mm-

Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com