Příspěvky na vzdělání zvyšují loajalitu zaměstnanců

Dnes již většina zaměstnavatelů uznává, že pokud si chtějí udržet talentované, kvalifikované a loajální zaměstnance, musí jim poskytnout příležitosti k dalšímu vzdělávání. To platí zejména u mladších zaměstnanců a u nově přijatých lidí.

Firmy buď provádí vlastní firemní školení nebo svým zaměstnancům poskytují příspěvky na univerzitní vzdělání či jiné kurzy.

Někteří zaměstnavatelé se však obávají, že zaměstnanci s vyšším vzděláním si za nějaký čas budou hledat lépe placené místo jinde. Proto je v některých firmách účast na kurzech podmíněn počtem odpracovaných měsíců (obvykle 1 rok před nástupem do kurzu). Někteří zaměstnavatelé také v případě ukončení pracovního poměru požadují po zaměstnancích vrácení části příspěvku.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal