Proč jsou ženy v práci spokojenější

Ilustrační snímek

Ženy jsou v zaměstnání stále méně placeny a zastávají nižší funkce než muži, jak ovšem prokázala studie britského deníku The Times, jsou také v práci spokojenější a méně stresované. Nejspokojenější jsou přitom pracující matky mladší 44 let, které v zaměstnání mají pocit naplnění a osobního růstu a zažívají méně stresu než ženy bezdětné. Výzkumu se zúčastnilo více než 50 tisíc zaměstnanců britských firem.

Údaje Komise pro rovné příležitosti (Equal Opportunities Commission) udávají, že si britská žena průměrně za hodinu vydělá o 18% méně než muž v téže pozici. Výzkum prokázal, že je to ještě více než 18%, prokázal však také, že ženy jsou se svým finančním ohodnocením spokojeny. Psychologové v této souvislosti hovoří o významné roli, kterou zde hraje historie. Ženy mají jednoduše nižší očekávání. Srovnatelnou mírou stresu trpí pouze ženy a muži v nejvyšší finančně hodnocené kategorii – vrcholoví manažeři a manažerky, kteří vydělávají ročně přes 55 tisíc liber. Ženy dále vykazují vyšší míru spokojenosti při jednání s nadřízenými a kolegy.

Ženy umějí lépe balancovat mezi svými soukromými a pracovními životy. Na rozdíl od mužů jsou také častěji ochotny svěřit se se svou psychickou zátěží do péče odborníků, lépe přijímají pomoc. Výzkum dále prokázal, že ženy mají větší tendenci důvěřovat vedení podniků, v nichž pracují, což do jisté míry souvisí se současným trendem v mnoha firmách, kterým jsou zaměstnanecké výhody umožňující pracovníkům více se věnovat rodinám, zejména pečovat o děti. Nižší je již důvěra a spokojenost ve věkové skupině, která začíná uvažovat o zabezpečení pro své staré rodiče.

Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online