Proč selhává 360stupňová zpětná vazba?

Rozvoj každého vůdce začíná u otevřeného a upřímného vyhodnocení silných a slabých stránek. Jedním z nejúčinnějších nástrojů k tomu určených je 360stupňová zpětná vazba. Ta však v řadě organizací selhává. Proč?

Senior manažer mezinárodní organizace Center for Creative Leadership Craig Chappelow potvrzuje, že za 15 let své praxe se zaváděním programů 360stupňové zpětné vazby mnohokrát začínal tím, že se musel nejprve vypořádat s následky neúspěšných programů, které se organizace pokoušely zavést v minulosti. V osmi bodech pak shrnul nejčastější příčiny neúspěchu při implementaci programů 360stupňové zpětné vazby.

1. Nejasný účel

Chybí-li strategické rozhodnutí o tom, čeho che firma prostřednictvím 360stupňové zpětné vazby dosáhnout, nemůže zjistit, zda investice do tohoto programu má či nemá výsledky.

2. Příliš obecný přístup

Nevytvářejte zbytečné procesy a pravidla pro všechny. Soustřeďte se na lidi, kteří to ocení. Investujte tam, kde vám to přinese největší užitek.

3. Příliš velký projekt

Začněte s menším pilotním programem, než se zaměříte na větší skupiny zaměstnanců. Zajistěte, aby si všichni odnesli stejně kvalitní zkušenost.

4. Chybějící podpora nejvyššího vedení

Nejvyšší vedení by mělo program podporovat od samého začátku. Ideální je začít s pilotní skupinou senior manažerů, kteří půjdou ostatním příkladem.

5. Špatný odhad připravenosti organizace

Někdy zkrátka není vhodná doba. Pokud jsou špatné zkušenosti s 360stupňovou zpětnou vazbou stále živé, investujte raději do jiných postupů získávání zpětné vazby a rozvoje.

6. Vývoj vlastního systému

V dnešní době existuje celá řada dodavatelů řešení 360stupňové zpětné vazby. Není proto třeba znovu vynalézat kolo. Věnujte raději svou energii a zdroje do výběru kvalitního dodavatele.

7. Špatná komunikace

Ani to nejlepší hodnocení nemůže fungovat bez důkladně promyšleného komunikačního plánu. Všichni účastníci programu by měli znát svou roli a vědět, co se od nich očekává. Důležité je také zdůraznit důvěrnost dat.

8. Zaměňování hodnocení za rozvoj

Přijímání a diskuse o výsledné zprávě z 360stupňové zpětné vazby patří stále do procesu vyhodnocování silných a slabých stránek zaměstnanců. Rozvoj teprve navazuje na toto hodnocení.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership