Proč vaši zaměstnanci ztrácejí motivaci?

Odborná literatura je plná rad, jak motivovat zaměstnance. Někdy je však problém v manažerech a nikoli inspiraci. U řady firem nespočívá problém v tom, že by měly motivovat své zaměstnance. Naopak by je měly přestat nemotivovat.

Pokud chce firma udržet individuální nadšení svých zaměstnanců pro práci, měli by její manažeři pochopit tři základní cíle zaměstnanců a plnit je.

- Slušnost. Zaměstnanci chtějí respekt a férové zacházení v oblastech, jako je finanční ohodnocení, benefity nebo bezpečnost práce.

- Úspěchy. Zaměstnanci chtějí být hrdí na svou práci, úspěchy a zaměstnavatele.

- Kamarádství. Zaměstnanci chtějí mít dobré a produktivní vztahy na pracovišti.

Plnění těchto tří předpokladů závisí na firemní politice i každodenních postupech jednotlivých manažerů.

- Inspirujte. Kritickým předpokladem nadšení zaměstnanců je jasný, důvěryhodný a inspirující organizační cíl. Jde o to, co říká zaměstnancům, proč by měli být právě ve své práci (nejen peníze).

- Projevujte uznání. Manažeři by měli zajistit uznání veškerých přínosů zaměstnanců, malých i velkých. Často si říkají, proč děkovat zaměstnancům za to, že dělají svou práci. Zapomínají na to, že projevy uznání za dobře vykonanou práci jsou jednou z nejzákladnějších lidských potřeb.

- Usnadňujte práci. Využívání manažerského stylu velení a řízení je jistá cesta ke ztrátě motivace zaměstnanců. Manažer by měl naopak sloužit jako ten, kdo zaměstnancům pomůže ulehčit výkon práce. Měl by zná t a zastupovat jejich nejlepší zájmy a podporovat úspěch.

- Koučujte. Mnoho manažerů nepomáhá podřízeným ke zlepšování výkonnosti, protože nevědí, jak to udělat, aniž by své zaměstnance znervózňovali nebo odrazovali. Zaměstnanci s uspokojivou výkonností by v první řadě měli o své výkonnosti vědět. Bude pak pro ně jednodušší přijímat zpětnou vazbu v tom směru, že by se mohli ještě zlepšit. Pak jim dokážete lépe pomoci.

- Komunikujte. Správná komunikace vyžaduje od manažerů, aby byli naladěni na to, co zaměstnanci chtějí a potřebují vědět. Nejlepší způsob, jak to zjistit, je zeptat se jich. Úplná a otevřená komunikace pomáhá zaměstnancům nejen vykonávat jejich práci, ale také cítit respekt.

- Postavte se špatné výkonnosti. Většina zaměstnanců chce pracovat a dosahovat úspěchů, jsou však i tací, kteří dělají vše pro to, aby se práci vyhnuli. Nemají motivaci a jediný způsob, jak je řídit představuje disciplinární řízení, včetně propuštění. Pomůže to zvýšit morálku a výkonnost ostatních členů týmu.

- Podporujte týmovou práci. Většina práce vyžaduje týmové úsilí, aby mohla být efektivní. Pracovní týmy vyžadují méně řízení a zdravě přispívají ke snižování manažerských vrstev a nákladů.

- Naslouchejte. Zaměstnanci jsou bohatým zdrojem informací o tom, jak vykonávat a zdokonalovat danou práci. Manažeři, kteří zvolí participační styl řízení, sklidí velké odměny v podobě efektivity a kvality práce.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge