Průzkum zaměstnaneckých benefitů z roku 2005

Atraktivní balíček benefitů není jen nástrojem pro nábor. Když zaměstnanci cítí, že firma investuje do zlepšení jejich osobního života za obvyklý rámec, budou loajální a v dobré psychické kondici. Ti, kteří svým lidem dávají maximum, ho mohou také vyžadovat.


Ale v kombinaci chabé ekonomiky a rapidního nárůstu nákladů benefitů, zvlášť v oblasti zdravotní péče, je pro firmy stále těžší je nabídnout. Zaměstnavatelé se stále více zajímají o programy, které vyžadují po zaměstnancích jistou kontribuci. Další trend jsou programy na míru – ať už finanční nebo zdravotní – kdy se firmy snaží vyrovnat poptávku po konkrétních požadavcích svých zaměstnanců.


Průzkum z roku 2004, zaznamenal nárůst nákladů zdravotní péče jako hlavní ekonomickou obavu. Zaměstnavatelé ale nemohou přestat nabízet zdravotní benefity, nebo snížit počet vyživovaných osob svých pracovníků, neboť dle průzkumů, dávají zaměstnanci zdravotní péči na první místo.

Firmy to řeší tak, že přenášejí část finanční zátěže na zaměstnance například formou většího pojistného. Během dvou let zvýšilo podíl zaměstnanců na zdravotních poplatcích 40 % firem. Narůstající náklady na zdravotní péči také způsobují nárůst napětí mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a jsou nejčastěji diskutovaným tématem v odborech.

Jak se firmy dostávají k limitu toho, co si mohou dovolit, obrací se i k jiným řešením:

Wellness programy (zaměření na zdravý životní styl)

zjevně mohou zvýšit produktivitu a snížit absence. Firmy odměňují pracovníky, kteří se snaží něco udělat pro své zdraví.

Například IBM vydali 25 miliónů dolarů na program, který hodnotí finančně i hmotně zaměstnance, kteří přestali kouřit a začali s pohybovou aktivitou.

Firmy, které nabídnou zaměstnancům možnosti a informace, jak pečovat o své zdraví a převezmou část nákladů, získají časem vynaložené prostředky zpět díky snížení absencí a nemocenských dávek.
Rodinné záležitosti
Zatímco se zvyšuje tlak na produktivitu ve firmě, pro mnoho lidí se zvyšují nároky i v soukromém životě. V 60 % rodin pracují oba rodiče, ale více než třetina respondentů (firem) přiznává, že nemají žádné „rodinné“ benefity.

Tyto jsou nejčastěji formou vytvoření programu, který umožňuje pracovníkům lépe plnit rodinné povinnosti.
Udělejte to po svém
Programy na míru začínají být novým standardem v zaměstnaneckých výhodách. Zaměstnavatelé se snaží být kreativní a nacházet i levnější způsoby jak zpříjemnit zaměstnancům život.

Například ve firmě WKP Advertising, mají v létě pátky volné a kancelář se zavírá během vánoc a na Nový rok.

Možnost flexibilnější pracovní doby je, po zdravotní péči, druhý nejvíce ceněný benefit. Dále začíná být v oblíbě i možnost dalšího vzdělávání.

Schopnost přizpůsobit se jedinečným potřebám právě ve vaší firmě je klíč pro uspokojení zaměstnanců v rámci benefitových balíčků. Většina zaměstnanců chce prosté věci: Jistotu práce, zdraví, bezpečnost a trochu flexibility.


-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine