Rovnost platů podle společnosti Google

Porovnáme-li jejich předchozí výdělky, ženy přijaté do společnosti Google v roce 2015 si vydělaly o 30 % více peněz než muži. Potvrdil to personální ředitel společnosti Laszlo Bock. Opravdu se jedna z největších světových společností vydala cestou pozitivní diskriminace?

Ilustrační snímek

Celá řada odborných studií ukazuje, že pokud jde o platy, ženy v USA zaostávají za muži. Například studie Cornell University dospěla k závěru, že celkový rozdíl v platech obou pohlaví je 20 % ve prospěch mužů. I když do analýzy přidala další proměnné (druh práce, vzdělání, místo výkonu práce apod.), rozdíl zůstal 8 %. Příčin této skutečnosti je hned několik, včetně značné neochoty žen mluvit o výši svého platu s nadřízenými.

Chyba ukotvení

Laszlo Bock však v nedávném článku pro deník Washington Post označil za hlavní důvod problém, který kognitivní psychologie označuje jako tzv. chybu ukotvení (anchoring bias). Jedná se o přirozenou lidskou tendencí rozhodovat se na základě první nebo jedné informace (kotvy), od které se pak odvozují další rozhodnutí. Často však nejde o relevantní, úplnou či pravdivou informaci, což nás může dovést ke špatnému úsudku.

V kontextu odměňování jde o přílišné zaměření na dosavadní výdělky uchazečů o práci místo toho, jaká je skutečná hodnota nové pozice, o kterou se ucházejí. Když firmy nabízejí platy na základě předchozích platů uchazečů, mohou ušetřit určité peníze. Zároveň tím však udržují diskriminaci žen, které v minulosti vždy vydělávaly méně než muži na daných pozicích.

Google se snaží tuto chybu napravit tím, že platově hodnotí pozice, nikoli lidi. Zároveň se snaží zajistit, aby ženy nečelily žádné diskriminaci při povyšování. Při použití stejných kritérií jako při analýze obecného rozdílu v platech mužů a žen, nenašla studie Cornell University ve společnosti Google žádnou platovou nerovnost mezi pohlavími.

Laszlo Bock je přesvědčen, že když budou další firmy následovat Google v boji proti chybě ukotvení, problém nerovného odměňování přestane existovat do deseti let a vznikne tak spravedlivější a rovnější společnost.

-kk-

Zdroj: washingtonpost.com - server amerického deníku The Washington Post
Zobrazit přehled článků ze zdroje washingtonpost.com