Sedm kroků k úspěšnému programu virtuálního jazykového vzdělávání

Aktivní znalost cizích jazyků usnadňuje přístup k informacím, umožňuje účinnější mezinárodní komunikaci i intenzivnější osobní kontakty a orientaci jedince v řadě oblastí a témat. Z hlediska vzdělávání podstatným způsobem zvyšuje mobilitu žáků a studentů v průběhu studia a absolventům rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce. Proto je jazykové vzdělávání v České republice dlouhodobě reflektované jako nezbytnost.

Jan Mareš, Business Development Manager, EDU Trainings

Naučit se cizí jazyk je častým cílem mnoha lidí. Rovněž je to cíl, se kterým spousta lidi neuspěje. Zaseknou se, vzdají to, nebo si namluví, že pro učení jazyků prostě „nemají talent“. Ve skutečnosti je to způsobeno pouze chybně volenou strategií jazykového vzdělávání.

V dnešní době globalizace je poskytnutí výuky anglického jazyka jedním z hlavních témat personálního oddělení. Pomocí kvalitního výukového programu mohou personalisté zvýšit úspěch společnosti na lokálním i mezinárodním trhu.

Při volbě nástrojů pro výuky cizího jazyka je na personalisty vyvíjen tlak ze strany samotných zaměstnanců, kteří jsou často pracovně vytíženi a preferují flexibilní a efektivní způsob výuky. Dávají přednost nástrojům, které jim umožní přístup k lekcím ze svých počítačů, mobilních zařízení, a to v čase, který jim vyhovuje. Ukazuje se, že pokud má zaměstnanec pevně daný rozvrh prezenční výuky, např. 1x týdně, často přes své pracovní povinnosti nemůže z výuky vytěžit maximum a rychlost osvojení si cizího jazyka se značně zpomalí.

Současné průzkumy ukazují, že naopak výuka online všechny výše uvedené požadavky splňuje a oproti prezenční výuce dochází u jedinců ke znatelnému pokroku mnohem dříve.

Zásady pro vybudování efektivního jazykového vzdělávání online

Než začnete investovat do školení jazyků, podívejte se na našich sedm nejlepších doporučení pro vytvoření účinného programu.

1. Nastavte si, jak měřit návratnost investic (Return On Investments – ROI)

Proč je ve vaší společnosti cizí jazyk důležitý? Kam se posune firma, když budou zaměstnanci hovořit plynule anglicky? Je zásadní znát cíle společnosti pro stanovení návratnosti investic. V digitálním vzdělávacím programu můžete sledovat pokroky jednotlivců a měřit je. Vaše míra návratnosti investic by například mohla představovat posun všech začátečníků na vyšší level do půl roku. Zároveň si jako cíl můžete nastavit, kolik času zaměstnanec výuce věnuje a jak často.

2. Volte zaměstnance, kteří cizí jazyk pro svou práci skutečně potřebují

Vytvořte program jazykového vzdělávání, který upřednostní zaměstnance využívající cizí jazyk pro svou každodenní práci. Většina společností se rozhoduje podle hierarchie firmy a primárně poskytuje výuku jazyka manažerům ve vedoucích pozicích a ne zaměstnancům, kteří denně zažívají interakci v angličtině. Program výuky cizího jazyka přitom bude mít u takových zaměstnanců okamžitý výsledek, protože budou schopni aplikovat to, co se naučí, a to ihned po osvojení.

3. Tréninkový program musí být součástí celkového rozvojového plánu

Častou chybou je oddělit jazykové vzdělání od profesního rozvoje zaměstnance. Je třeba sladit výkon zaměstnance, jeho profesní růst a cíle společnosti. Jen tak zaručíte nejvyšší možnou úroveň zapojení zaměstnance do programu.

4. Očekávání společnosti musí být předem jasně stanovena

Doporučujeme do detailů definovat požadavky na zaměstnance a v průběhu programu je vyhodnocovat. Zaměstnanec musí chápat, co se po něm chce, co je cíl, jak se bude cíl každý měsíc měřit a pochopit důsledky, které nastanou v případě nedodržování nastavených pravidel.

5. Manažeři by měli být zapojeni do rozvoje svých podřízených

Manažeři by měli mít přístup ke všem krokům, které zaměstnanec v rámci jazykového vzdělání provádí a mít možnost monitorovat zaměstnancův pokrok a využít jej pro motivaci a rozvoj celého týmu.

Přijme-li zaměstnanec vizi týmového úsilí a spolupráci s manažerem, je to zaručená cesta k úspěchu.

6. Používejte „Assessment“

Zaměstnance nelze vyučovat jazyk, pokud neznáme jeho současnou úroveň jazykových dovedností. Víte, kolik vašich zaměstnanců jsou začátečníci? U plánování jazykového vzdělávání je potřeba nejprve zjistit, jaké jazykové úrovně zaměstnanci dosahují. Před implementací jazykového programu doporučujeme rozřazovací testy a až následně nastavit celou šíři vzdělávání.  

7. Personalizace

Zaměstnanec se na výuku jazyka těší, pokud ví, že se ho bude dané téma týkat. Pracujete v marketingu, baví vás móda nebo architektura, ale ve vaší skupině tato témata nikoho nezajímají?
Online platforma je skvělá v tom, že si každý najde téma, které ho baví nebo které potřebuje ke své práci. Personalizace lekcí pomáhá udržet zájem studentů a čas strávený na platformě tak soustředěně věnují výuce jazyka. Díky unikátnímu algoritmu online platforma doporučuje ta cvičení, která zaměstnanec skutečně potřebuje k procvičení dané oblasti. Jednoduše řečeno se platforma přizpůsobuje tomu, jak se zaměstnanci ve výuce daří.

Online platforma pro výuku jazyka je moderní nástroj, který v kombinaci s online individuálními či skupinovými lekcemi, splňuje požadavky dnešní doby. Šetří čas, používá studijní materiály z reálného světa a potvrzuje, že studovat lze prakticky odkudkoliv. Už máte vybraný ten správný nástroj, který splní všechny vaše potřeby?