Skrytý zabiják produktivity zaměstnanců aneb Brouci v hlavě nejsou vítáni

Lidé na pracovišti by měli řešit především pracovní záležitosti, protože za tuto činnost je zaměstnavatel platí. Realita je však taková, že zaměstnanci 100 % času své práci jednoduše nevěnují a někdy řeší i mimopracovní záležitosti.

Samozřejmě nejsme stroje a potřebujeme občas vypnout. Proto se v průběhu pracovního dne bavíme o soukromých věcech. Rádi se pochlubíme pěknou dovolenou, netradičními zážitky nebo úsměvnou historkou ze života.

Častým tématem jsou děti, zábava, bydlení nebo koníčky, které jsou součástí našeho soukromého života. Jinak řečeno, krátkodobé vypnutí je pro každodenní pobyt v zaměstnání doslova nutný. Dá se dokonce říct, že podobné pozitivní chvilky motivují k další práci, protože mozek přeladíme na jinou vlnu a tím si krátkodobě odpočine.

Někdy se však soukromé záležitosti změní v řešení dlouhodobých potřeb nebo dokonce problémů. Namísto krátkého odreagování odvádějí od práce a produktivita zaměstnanců se výrazně snižuje.

Co soukromého vlastně zaměstnanci při práci řeší?

  • Může se jednat o pouhý nákup nového televizoru nebo kočárku pro dítě, což může stát několik desítek minut na internetu, krátká konzultace s kolegou či kolegyní a hotovo. Tyto drobnosti se dají zvládnout při ranní kávě nebo v obědové pauze a nepřináší velkou časovou ztrátu.
  • Řešení hypotéky na nové bydlení už je složitější oříšek. Ne každý má představu, jak vše zvládnout, rychle, efektivně, získat výhodné podmínky a ještě se při tom nenechat napálit. Je možné obrátit se na finančního poradce, ale je nutné vybrat opravdu odborníka, který se nedívá je do své kapsy. Abychom měli jistou, že jsme vybrali nejlepší řešení, bude nás to stát nemálo času.
  • Naopak prodej bytu nebo domu také není jednoduchý úkol. Logicky chceme prodat za co nejvíce a čas věnovaný prodeji může jít do desítek hodin. K tomu je možné vybrat dobrého realitního poradce, nicméně stejně jako v předcházejícím případě je faktem, že mnohdy má úroveň realitních služeb stejné rezervy jako finanční poradenství. Stále více lidí proto prodává nemovitost vlastní cestou.
  • Zásadní životní událostí je rozvod. Ten s sebou nese nutnost rozdělit majetek (pokud mají manželé společné jmění). Často je nutné prodat společnou nemovitost nebo vyřešit vypořádání společných závazků. Zde se nám potkávají finance, reality a navíc oblast práva, která je běžnému člověku natolik vzdálená, že bez schopného advokáta není rozumný rozvod vůbec reálný.

Samozřejmě se nabízejí i další případy, které ovlivňují produktivitu práce a odvádějí pozornost zaměstnance mimo rámec pracovní náplně.

Ať chceme sebevíc, není v lidské moci při odchodu do práce na danou věc jednoduše zapomenout. Mozek nám nasadí brouka do hlavy a opakovaně problém připomíná a dává podněty k tomu, abychom nad ním přemýšleli.

Troufám si říct, že mnozí z vás, kteří právě čtou tento článek, podobnou situaci někdy zažili nebo právě zažívají. Možná je to jen můj dojem, ale svět se za poslední roky tak zrychlil, že času je stále méně, a toho, co potřebujeme zvládnout, je víc. Nejen v souvislosti s naší prací, ale podobnou měrou i v soukromém životě.

Jak zaměstnancům dostat brouky z hlavy

Řešení je poměrně snadné a mnoho firem se již na zvyšování produktivity zaměstnanců cíleně zaměřuje. V důsledku se jedná o vyhánění brouků z hlavy, kteří ji jednoznačně snižují.

Uveďme si konkrétní příklad z pracovního prostředí.

Zaměstnanec nastoupí do zaměstnání a hlavním cílem je jeho rychlá adaptace do pracovního procesu. Je nutné seznámení s problematikou, náplní práce a také zvládnutí všech nutných dovedností a interních postupů. Pokud člověk neví, jak má svou práci dělat, dostává do stejného stavu jako v soukromém životě a začne hledat řešení. Je logické, že není efektivní cestou, aby si vše zjišťoval sám, a proto jej firma pošle na školení nebo mu dá k ruce zkušenějšího kolegu, který ho zaučí. Zcela logické a standardní.

Vzdělávání zaměstnanců je tak zcela zaběhlým postupem, jak mít produktivního a výkonného pracovníka, který firmě odvádí požadovanou přidanou hodnotu. Vzdělávání je často opakované, což vede k profesnímu růstu a tím i růstu společnosti. Vždyť nejlepším kapitálem firmy jsou ti nejlepší zaměstnanci. Správně motivovaní, patřičně vzdělaní a vnitřně spokojení.

Podíváme-li se zpět k řešení soukromých záležitostí, na některé životní situace nejsme připraveni, nemáme dostatečné zkušenosti nebo se danému oboru profesně nevěnujeme. Proto často tápeme a nevíme, jak danou věc vyřešit.

Jestliže začneme řešit hypotéku, nemáme dostatek znalostí ani zkušeností, ale hledáme řešení, jak získat nejvýhodnější podmínky. Pokud potřebujeme prodat dům nebo byt, nemáme zkušenosti realitních makléřů, ale hledáme možnosti a cesty, jak prodat za co nejdráže. A řešíme-li rozvod, chceme mít vše rychle za sebou, ale hledáme takovou cestu, abychom nepřišli o veškerý majetek a měli možnost setkávání s dětmi.

Jednoduše je toho někdy moc a v soukromém čase není možné vše zvládnout. V práci navíc trávíme stále více času a mnohdy je zcela nereálné řešit podobné záležitosti až pro práci. Stále se však nabízí využití pracovního času, což si zaměstnavatel rozhodně nepřeje.

Účinný postřik na brouky a cesta k vytoužené produktivitě

Představte si, že stejně jako rozvoj zaměstnanců v pracovní oblasti by to fungovalo i při řešení soukromých záležitostí. Cesty se nabízí dvě a ze zkušeností vím, že jejich kombinace funguje nejlépe.

Firemní vzdělávání - finly.cz

  1. Cesta je ve vzdělávání, kdy firma poskytne zaměstnanci patřičné vzdělání, které nezabere více jak několik hodin. Zaměstnanec již nemá potřebu hledat další informace a danou situaci nebo problém vyřeší rychle a efektivně.
  2. Cesta je pomoc odborníka, kdy firma poskytne možnost konzultace dané problematiky se specialistou a přenese řešení na někoho jiného. Jednoduše stačí krátká konzultace a o zbytek se postará člověk znalý daného oboru.

firemní vzdělávání - finly.cz

Služby je vhodné zařadit do benefitů společnosti a umožnit je využít v rámci pracovní doby. Čas investovaný do vyřešení zásadních životních situací se vám mnohonásobně vrátí formou produktivnějších lidí, kteří mají čistou hlavu a úsměv na tváři.

Kombinací obou cest přinesete komplexní řešení, které v první fázi seznamuje s danou problematikou a v druhé fázi dá zaměstnanci možnost vyřešit své starosti ve spolupráci s vybraným specialistou.

Přínosy pro zaměstnance jsou ukryty v benefitu, který mu pomůže vyhnat brouky z hlavy a ušetří čas i nervy při hledání smysluplného řešení. Navíc získává více času na relax a odpočinek po náročném pracovní dni.

Přínosy pro zaměstnavatele jsou ukryty v řízené eliminaci neproduktivních brouků, kdy zaměstnanec nemá potřebu hledat řešení a může se na 100 % věnovat svým pracovním povinnostem. Navíc vnímá zájem zaměstnavatele o jeho spokojený osobní život jako projev silné firemní kultury a skvělých mezilidských vztahů.