Studie: Flexibilní benefity v Evropě na vzestupu

60 % evropských firem nabízí svým zaměstnancům určitou míru výběru mezi benefity a dvě třetiny ze zbývajících 40 % o tom uvažují. Vede je k tomu snaha udržet si konkurenceschopnost na trhu (58 %), zvýšit angažovanost zaměstnanců (54 %) a neztratit klíčové talenty (54 %). Vyplývá to z výzkumu společnosti Mercer s názvem Mercer European Survey on Employee Choice in Benefits 2011, kterého se zúčastnilo více než 500 společností z 12 evropských zemí.

Ukázalo se, že firmy bez ohledu na ekonomickou situaci zachovávají současná schémata výběru zaměstnaneckých výhod nebo dokonce vytvářejí nová. Pokračovat v rozvoji těchto programů chce 62 % oslovených firem. Na otázku, jaké překážky jim brání v implementaci těchto programů, uvedlo nejvíce (shodně 39 %) respondentů složitou administrativu a vysoké náklady. Je však povzbuzující, že je to méně než v roce 2009. Tehdy bránila administrativa 58 % a náklady 53 % respondentům.

Zaměstnavatelé jsou se svými programy výběru benefitů většinou spokojeni. 75 % z nich uvedlo dokonce „vysoce pozitivní“ odezvu zaměstnanců. 36 % firem díky zavedení možnosti výběru benefitů ušetřilo finanční prostředky, pouze 4 % hovoří o výrazně vyšších nákladech.

Třetina nadnárodních společností, které dosud nemají globální strategii pro výběr benefitů, vážně zvažuje její zavedení. Počet těch, které si myslí, že dosud nejsou připraveny na globální strategii, klesl z 38 % v roce 2009 na 20 % v roce 2011.

Demografická charakteristika respondentů

Výzkumu se zúčastnilo 516 firem z 12 evropských zemí (Francie, Německa, Nizozemska, Dánska, Finska, Irska, Itálie, Norska, Portugalska, Španělska, Švédska a Velké Británie). Zastoupeny byly všechny velikosti firem (25 % firem do 250 zaměstnanců v domácí zemi, 58 % firem s 251-5000 zaměstnanci a 17 % firem s více než 5000 zaměstnanci). Většina oslovených firem byly nadnárodní organizace. 40 % respondentů tvořily výrobní společnosti, 24 % firmy působící v oblasti služeb a 16 % finanční organizace.

-kk-

Zdroj: Mercer - přední světová poradenská společnost
Zobrazit přehled článků ze zdroje Mercer