Telefónica zavádí finanční příspěvky pro maminky

Zaměstnankyně společnosti Telefónica Czech Republic, které se rozhodnou vrátit do práce ihned po mateřské dovolené, tedy po 28 kalendářních týdnech, získají nově finanční příspěvek ve výši osm tisíc korun měsíčně. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů na zajištění péče o děti do dvou let. Žádat o něj mohou ženy, které odchází na mateřskou od 1. září 2012.

"Zvažovali jsme, jak motivovat maminky k dřívějšímu návratu do práce po mateřské. Zjistili jsme, že na jejich straně zájem o návrat často je, ale podstatně ho omezují komplikace, které musí řešit při zajištění vhodného hlídání svých dětí. Právě proto jsme se rozhodli vyplácet měsíční příspěvek v takové výši, aby dokázal pokrýt výdaje spojené právě se zajištěním péče," uvedl Ctirad Lolek, ředitel lidských zdrojů společnosti Telefónica Czech Republic.

Ještě před samotným odchodem na mateřskou sepíší nastávající maminky, které se rozhodnou vrátit do práce dříve, se svým nadřízeným vyjádření svého záměru. Na základě toho neobsadí uvolněnou pozici novým pracovníkem, ale pokud to pozice umožňuje, dočasně ji vykryje ostatními členy týmu či obsadí zaměstnancem na dohodu o pracovní činnosti. Po zhruba půl roce se mohou maminky vrátit na své místo a čerpat měsíční příspěvek ve výši osmi tisíc korun. V případě, že se vrátí na jiný než plný úvazek, měsíční příspěvek se krátí úměrně k délce úvazku.

„I pouhých šest měsíců je v telekomunikacích dlouhá doba a spousta věcí se může změnit," dodal Ctirad Lolek. Telefónica proto před časem spustila pro své zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené portál Máma a Táta, který jim umožňuje neztratit kontakt se společností. Zavedení finančního příspěvku je dalším krokem, jak pomoci rodičům lépe skloubit práci s péčí o rodinu.

Ženy představují zhruba třetin z více než šesti tisíc zaměstnanců společnosti Telefónica Czech Republic. V současné době je na mateřské nebo rodičovské celkem 630 rodičů. V roce 2011 se vrátilo z dovolené 85 rodičů.

-kk-

Zdroj: Telefónica Czech Republic - telekomunikační operátor na českém trhu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Telefónica Czech Republic