Úplné náklady práce v ČR v roce 2014

Ilustrační snímek

Český statistický úřad zveřejnil publikaci Úplné náklady práce – 2014. Popsané náklady práce zahrnují:

  • mzdy a platy (včetně naturální mzdy započtené do výdělku),
  • náhrady mzdy za neodpracované hodiny,
  • sociální požitky,
  • sociální náklady a výdaje (zákonné a dobrovolné),
  • personální náklady,
  • daně a dotace související se zaměstnáváním lidí.

Náklady práce jsou v publikaci tříděny podle odvětví (CZ-NACE), krajů a velikosti vykazujících jednotek. Jsou vyjádřeny v českých korunách za odpracovanou hodinu a dále měsíc a rok na 1 zaměstnance. Vykazujícími jednotkami byly ekonomické subjekty podnikatelské i nepodnikatelské sféry a fyzické osoby.

Šetření zahrnovalo všechna odvětví národního hospodářství a všechny velikostní skupiny ekonomických subjektů. U jednotek do 250 zaměstnanců bylo šetření výběrové a u jednotek s 250 a více zaměstnanci bylo šetření plošné. Výsledky získané ze statistického souboru byly dopočteny na plný počet jednotek základního souboru z registru ekonomických subjektů ČSÚ v rámci odvětví a velikostní skupiny. Samotné šetření úplných nákladů práce (výkaz ÚNP 4-01) bylo doplněno jinými ročními statistickými šetřeními týkajícími se počtu zaměstnanců a mezd. Tím došlo k podstatnému zpřesnění úrovní těchto základních ukazatelů,“ uvedl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitosti ČSÚ.

Celá publikace je k dispozici online na této stránce. Najdete zde také archiv publikací věnovaných nákladům práce od roku 2009.

-kk-

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad