Úspěšní manažeři umějí motivovat zaměstnance

V dnešním neustále se měnícím a uspěchaném světě tráví zaměstnanci více času se svými počítači než s manažery a řada z nich se nikdy nedočkala pozitivní odezvy. Mnoho zdrojů uvádí, že morálka pracovníků je díky výkyvům ekonomiky velmi nízká. Většina společností má přístup ke stejným trhů a technologiím, což způsobuje, že se právě lidé, které podnik zaměstnává, a jejich znalosti, výkonnost a zodpovědnost stávají nejsilnějším nástrojem, který firmě umožňuje být lepší než konkurence. Ze zkušenosti většina manažerů ví, že najít dobrého a kvalifikovaného pracovníka je obtížné a ještě obtížnější je udržet jej v podniku dlouhodobě.

Jednou z cest je vytvořit motivující pracovní prostředí, které kladně ovlivňuje – nikoliv však diktuje – požadované chování a výsledky. Jak toho dosáhnout? Fungující komunikace je jednou z priorit. Umožňuje zaměstnancům zůstat informovanými – lidé chtějí vědět, jaké změny se chystají a jak ovlivní je i jejich práci. Najděte způsob, jak být v osobním kontaktu (e-mail v tomto případě není řešením) s vašimi lidmi, zejména pracují-li osamoceně. Zainteresujte je na vytvoření plánování činnosti týmu. Čím více zájmu mají, tím odpovědněji ke svojí práci přistupují. Chtějí mít platný hlas při rozhodování o věcech, které ovlivní jejich práci i je samotné.

Zaměstnanci mohou být zdrojem dobrých nápadů. Váš tým by měl mít k dispozici nejčerstvější zprávy o tom, jak je společně vypracovaný plán naplňován. Měli by vědět, jak jejich práce přispívá k celkovému obrazu a dosažení cíle. Je třeba upřímně ocenit jejich úsilí. Mějte na zřeteli schopnosti, zájmy a úroveň kvalifikace jednotlivých členů týmu – ptejte se, co se jim na jejich práci líbí a přizpůsobte tomu budoucí projekty. Pokud je to vhodné, umožněte jim samostatné rozhodování – specifikujte svá očekávání a druh rozhodnutí, která mohou být vykonána nezávisle. Důležitou roli hraje také správná odměna, která nemusí být finančně náročná – slova uznání mají také svoji váhu.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online