Uznání na konci roku nemusí být jen finanční

Letošní rok byl pro řadu firem náročný, přesto však zaměstnanci očekávají na jeho konci něco speciálního. Článek proto radí, jak vyjádřit poděkování a ocenit zaměstnance nefinanční formou.

- Říkejte pravdu, vyvarujte se překvapení. Informujte zaměstnance o finančním zdraví firmy a nezastírejte, že bonusy na konci roku nebudou (nebo budou nižší).

- Napište děkovné dopisy. S pomocí přímých manažerů identifikujte přínosy jednotlivých zaměstnanců v uplynulém roce. Dopisem vyjádřete své uznání za pomoc v obtížných časech.

- Nabídněte dovolenou. I když to bude jen několik hodin nebo volné odpoledne, zaměstnanci ocení placené volno na předvánoční přípravy. Volno navíc pomáhá snižovat stres.

- Investujte do profesionálního rozvoje. Ať už připravíte interní vzdělávací program nebo zajistíte školení u externích poskytovatelů, je to další silný způsob, jak zaměstnancům vyjádřit uznání.

- Zaveďte opatření pro zdraví. Pozvěte instruktory jógy či jiného cvičení na oživení vašich přestávek. Uspořádejte přednášky o tom, jak snížit hmotnost nebo přestat kouřit. Ukažte svůj zájem třeba jen tím, že vyčleníte prostor k odpočinku.

- Uspořádejte oslavu s pohoštěním. I když jako firma nemáte dostatek financí, můžete společně se zaměstnanci oslavit konec roku. Požádejte je, aby přinesli jídlo a vy zajistěte například nápoje.

- Rozšiřte neformální pátky. Umožněte zaměstnancům, aby se v následujícím roce oblékali neformálněji. Po stresujícím letošku jistě ocení uvolněnější atmosféru.

- Připravte teambuildingový projekt. Uspořádejte například soutěž v pečení cukroví. Vítězné zaměstnance pak odměňte poukázkou do místní pekárny nebo kupóny na dřívější odchod z práce. Své výrobky můžete věnovat charitě.

- Pořádejte osobní schůzky s manažery. Každý manažer by měl být vyškolen, jak vést neformální schůzky se zaměstnanci mezi čtyřma očima a také je na konci roku realizovat. Zajímejte se o to, jak se zaměstnancům daří, o jejich rodiny, názory a sny a nezapomeňte poděkovat za jejich přispění.

- Poděkujte u dveří. Poslední pracovní den v roce by mělo nejvyšší vedení čekat na zaměstnance u vchodových dveří, potřást jim rukama, osobně poděkovat a popřát vše nejlepší do nového roku. Je-li to možné, rozdejte malé dárky.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine