Videonávody na vyplnění "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" za rok 2015

Videonávody uvedené v tomto článku vytvořila společnost E-Consulting Czech, která je využívá pro své klienty, aby jim ulehčila administrativu spojenou s jejich vyplňováním. Díky těmto návodům zvládnou vyplnění zaměstnanci většinou sami a sníží se tak zátěž HR oddělení.

Martina Kurková, E-Consulting Czech s.r.o.

Vzhledem k tomu, že s videonávody máme velmi dobré zkušenosti, rozhodli jsme se je poskytnout rovněž uživatelům serveru HR News.

Videonávody jsou rozděleny do 3 částí:

1. Vyplnění části „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti“  (poplatník, studenti a invalidita)

2. Vyplnění části „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (poplatník, uplatnění slevy na děti)

3. Vyplnění části „Roční zúčtování daní“

Doklady potřebné k uplatnění slevy na dani a nezdanitelné části základu daně

Dary

K poskytnutí daru se musí doložit originál potvrzení příjemce daru o jeho účelu a výši.

Úroky z úvěru

  • Vždy je nutné doložit kopii smlouvy o úvěru a každoročně originál potvrzení z banky o zaplacené výši úroků.
  • U výstavby bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změny stavby je třeba doložit kopii stavebního povolení a po dokončení stavby výpis z listu vlastnictví z Katastru nemovitostí.
  • U koupě pozemku, pokud se do 4 let zahájí stavba pro bytové potřeby, se dokládá kopie výpisu z listu vlastnictví.
  • Koupě bytového domu, rodinného domu – zde se opět dokládá výpis z listu vlastnictví.
  • Splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu bytu či rodinného domu – zde se dokládá originál potvrzení o členství, nebo že je poplatník společníkem právnické osoby.
  • U údržby a změny stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví a bytu v nájmu nebo v užívání je třeba doložit kopii výpisu z listu vlastnictví anebo nájemní smlouvu, pokud jde o byt v nájmu, anebo dokladem o trvalém pobytu (např. kopie občanského průkazu), jde-li o byt v užívání.

Penzijní připojištění

Zaplacený příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem – nutno doložit kopii smlouvy o penzijním připojištění, nebo potvrzení instituce penzijního pojištění o účasti poplatníka na penzijním pojištění a každoročně pak originál potvrzení o zaplacených příspěvcích, které zasílá penzijní fond.

Životní pojištění

V případě zaplaceného životního pojištění je nutné doložit kopii smlouvy a každý rok originál potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného.

Příspěvky odborové organizaci

Pokud jste členem odborové organizace a platili jste členské příspěvky, vystaví Vám odborová organizace pro daňové účely potvrzení o zaplacených členských příspěvcích, které následně doložíte.

Úhrady za zkoušky

Pro uplatnění úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání je potřeba doložit originál potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku.

Veškeré zmíněné doklady týkající se ročního zúčtování je nutné zaměstnavateli předložit nejpozději do 15. února 2016.

Závěrem bychom rádi uvedli, že z kapacitních důvodu není možné k těmto návodům poskytovat konzultace a zodpovídat případné dotazy. Děkujeme za pochopení.

Články v sérii

Aktuální

Videonávody na vyplnění "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" za rok 2015

Aktuální

Videonávod: Jak vyplnit „Prohlášení poplatníka“ za rok 2016

Aktuální

Videonávod: Prohlášení poplatníka 2018 a roční zúčtování 2017