Výhody a platy jsou klíčem ke spokojenosti v práci

Podle ankety Society for Human Resources Management z července 2005 jmenuje osm z deseti zaměstnanců, kteří jsou v práci spokojeni, jako nejdůležitější benefity, platy a vyvážení práce a životních potřeb.

Anketa zkoumala 21 aspektů zaměstnanecké spokojenosti, například spokojenosti s prací, možnosti postupu v kariéře, komunikaci mezi zaměstnanci a vedením.

Zaměstnanci si ale také značně cení vztahu se zaměstnavatelem a k práci samotné.

Z 600 oslovených zaměstnanců vyplnilo on-line dotazník asi 62 %. 63 % z nich označilo za nejdůležitější faktor benefity. Finanční kompenzace s 61 % jsou také velice důležité. Vyvážení práce a životních potřeb bylo na třetím místě s 60 %.

Kvůli neustále vzrůstajícím nákladům na zdravotní péči, léky a také možným změnám v sociálním zabezpečení a důchodovém systému, zaměstnanci více oceňují zvýhodňování v této oblasti.

Podle průzkumu oceňovali zaměstnanci a personalisté různé faktory. Zaměstnanci benefity a platy a personalisté dali na svůj seznam vztah s přímým nadřízeným, oceňování pracovního výkonu zaměstnance managementem a platy.

-av-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal