Výhody pro partnery zaměstnanců

Anglický pojem „domestic-partner benefits“ označuje výhody, které zaměstnavatelé poskytují životním partnerům svých zaměstnanců, ať již stejného, nebo opačného pohlaví. V USA zavedla tyto benefity poprvé společnost Village Voice v roce 1982. Od té doby poskytuje stejné výhody asi 3 500 amerických zaměstnavatelů, včetně pětiny firem, které tvoří skupinu nejbohatších 500 amerických společností (Fortune 500).

Jakožto trend se výhody pro partnery zaměstnanců začaly prosazovat v devadesátých letech v oblasti IT. Následovaly komunikační společnosti, právní firmy, odbory a pracovní organizace. V současné době proniká tento trend do oblasti plynárenských a ropných společností, bankovnictví nebo finančních služeb. Nejméně se vyskytují v průmyslové výrobě a potravinářství, kde je nejméně benefitů obecně.

Výhody partnerům zaměstnanců poskytují velké korporace i malé firmy. V zásadě existují dvě kategorie těchto benefitů – pro partnery stejného a opačného pohlaví. Většina firem se doposud soustředí na partnery opačného pohlaví. Počet firem poskytujících výhody i partnerům stejného pohlaví stoupá jen velice pomalu.

Partnerům zaměstnanců poskytují zaměstnavatelé benefity z kategorie soft (nefinanční) i hard (finanční). Nefinanční benefity zahrnují nejčastěji nemocenskou, přístup do firemních zařízení, asistenční programy a zaměstnanecké slevy. Finanční pak zdravotní pojištění, pojištění u zubního lékaře, životní pojištění, pečovatelské služby nebo příspěvky na vzdělávací služby. Zaměstnavatelé se obecně soustřeďují na benefity s nízkými náklady.

K tomu, aby tyto benefity poskytli, vyžadují zaměstnavatelé doklady o společném soužití partnerů. Nejčastěji se zajímají o společné bydlení (doklady o placení nájemného, hypotéky, půjčky a další účty). Většinou také vyčkávají půl roku až rok, zda je partnerství seriózní a vydrží i do budoucnosti.

Mezi nesezdaným partnerstvím a manželstvím jsou v USA výrazné rozdíly, zejména v oblasti federálních daňových zákonů. Zákon o konsolidovaném rozpočtu (COBRA) z roku 1995 například vyžaduje od firem s více než 20 zaměstnanci poskytovat zdravotní benefity zákonným partnerům a nezaopatřeným dětem zaměstnanců v případě smrti, rozvodu, snížení pracovního úvazku, ukončení zaměstnání, zdravotních nároků a změny závislého stavu. Partneři stejného pohlaví nejsou do tohoto zákona zahrnuti. Někteří zaměstnavatelé pak poskytují stejné výhody i nesezdaným partnerům zaměstnanců. Svou roli hraje i skutečnost, že Federální daňový úřad považuje benefity pro nesezdané partnery zaměstnanců za zdanitelný příjem, zatímco manželské benefity jsou nezdanitelné.

Nevětší překážkou zavádění benefitů pro partnery zaměstnanců jsou obavy zaměstnavatelů o příliš vysoké náklady. U dvou partnerů mužského pohlaví se například obávají většího rizika nemoci AIDS. Toto riziko však na druhé straně vyrovnává snížené riziko těhotenství. Odborníci upozorňují na to, že partneři stejného pohlaví jsou pro firmy levnější.

Existují čtyři základní důvody, proč poskytovat výhody i partnerům zaměstnanců. Hlavním důvodem je udržení kroku s konkurencí na těšných trzích. Další důvody zahrnují požadavky zaměstnanců, dodržení firemní nediskriminační politiky a shodu s vládními nařízeními.

-kk-

Zdroj: Salary.com - americký portál věnovaný odměňování zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Salary.com