Vzdělávání a motivace starších zaměstnanců

Rozhlédněte se po svém pracovišti a je velmi pravděpodobné, že uvidíte více fotografií vnoučat než kdykoli před tím. Uvědomte si, že starší zaměstnanci potřebují vzdělávání a motivaci stejně jako jejich mladší kolegové. Neignorujte je, předem neodsuzujte ani neodsouvejte stranou. Mohli byste se tak připravit o své nejlepší lidi.

Říkáte si, co vám stárnoucí zaměstnanci mohou nabídnout? Je toho mnoho. Většinou jsou zkušení a dobře znají svou práci i organizaci. Mají silný smysl pro etiku, loajalitu a dobrý úsudek, například v oblasti bezpečnosti. Dělají také méně chyb než mladší zaměstnanci. Bývají oddaní standardům kvality a produktivity. Dá se na ně lépe spolehnout a chybí v práci méně než mladší. Pracují také bezpečněji.

Tipy pro vzdělávání starších zaměstnanců:

- Nepodléhejte mýtům o starších zaměstnancích. Nemyslete si, že se již nemohou nic naučit a nedělejte unáhlené úsudky ani o jejich cílech a aspiracích.

- Poskytněte jim stejné vzdělávací možnosti. Hodnoťte je pomocí stejných pravidel jako mladé zaměstnance.
 
- Ujistěte se, že jdou s dobou. Týká se to všech aspektů jejich práce, včetně nových technologií, pravidel a procesů.

- Dejte jim možnost vzdělávat se vlastním tempem. Většinou se na ně můžete spolehnout, že splní své rozvrhy vlastním tempem, naučí se vše potřebné a obrátí se na vás v případě dotazů.

- Při plánování skupinového vzdělávání berte v potaz proces stárnutí. Zajistěte, aby všichni dobře slyšeli a viděli výukové materiály, tzn. dobré světlo a akustiku.

Tipy pro motivaci starších zaměstnanců:

- Zjistěte, co zaměstnanci ve středním a vyšším věku chtějí od své práce. Zajímejte se o jejich očekávání v tomto bodě jejich kariéry. Odpovědi mohou být různorodé, proto poslouchejte pozorně. Zjistíte tak největší motivátory jednotlivých zaměstnanců.

- Poskytujte nové výzvy. Přidělujte starším zaměstnancům zajímavé a motivující úkoly. Nepředpokládejte, že to budou považovat za obtěžování. Dejte jim možnost vyniknout a získat si uznání, které si zaslouží.

- Udržujte vysoké standardy. Uplatňujte stejné standardy a hodnocení na všechny zaměstnance nezávisle na věku. Neodepisujte starší zaměstnance a stanovujte jim také cíle.

- Zapojte je do školení, koučování a mentorování mladších zaměstnanců. Pro mnohé z nich to bude zábavná a motivující role. Navíc v ní budou dobří.

-kk-
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com