Wellness programy pro zaměstnance přitahují pozornost

Wellness programy pro zaměstnance přitahují pozornost

Firmy, které se snaží motivovat své nejlepší zaměstnance, nesmí zapomínat také na jejich psychické a tělesné zdraví. Právě zdravotní stav se totiž výraznou měrou podílí na celkové produktivitě zaměstnanců. Zaměstnanecké výhody z oblasti wellness a zdravotní péče se pohybují v rozsahu od „family-friendly“ opatření podporujících rovnováhu osobního života zaměstnanců a jejich práce (např. školky a jesle při zaměstnání) až po ergonomičtější uspořádání pracoviště a protistresové programy.

Wellness programy byly až dosud považovány spíše za privilegium, které si mohou dovolit pouze velké firmy. Škála těchto programů je však poměrně široká, takže si z ní mohou vybrat i firmy s omezeným rozpočtem. Wellness programy podporuje i vládní organizace zabývající se pracovněprávními problémy a zdravím zaměstnanců – jejím cílem je zavést do roku 2010 tyto programy do 75 % firem.

Společnost Xerox zaznamenala po zavedení wellness programu nižší počet pracovních úrazů u zaměstnanců, kteří se jich účastnili. Firmy mohou například svým zaměstnancům nabízet masáže či hodiny jógy. Před zavedením takového programu by se však rozhodně mělo provést hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment – HRA), které naznačí, který aspekt zdravotního stavu zaměstnanců potřebuje zlepšit.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com