Zahraniční jazykový kurz pro zaměstnance: Jak vybírat?

Proč zaměstnance vysílat do zahraničí na jazykový pobyt? Vyplatí se firmě taková investice? Komu vůbec takový benefit dopřát?

Petr Pasek, Slůně - svět jazyků

Uvedené otázky zodpověděl můj minulý článek popisující příběh Pavla, který byl vyslán na zahraniční služební cestu, kde zjistil, že dorozumět se zdaleka není jen otázkou znalosti cizího jazyka.

Snažil jsem se tím popsat nezřídka se objevující situaci, která se může odehrát v životě každého zaměstnance a v níž i drobné pochybení může mít významné dopady i na další fungování firmy.

Jestliže už tedy víme, proč může být zahraniční jazykový pobyt pro naše zaměstnance vhodný, pro firmu výhodný a víme také, kterých zaměstnanců by se měl týkat, pojďme se zaměřit na faktory jeho výběru.

Klíčová hlediska, podle kterých byste si měli zvolit vhodného dodavatele, jsou následující:

  • Lokalita. Každý jazyk má svá specifika, i když jde o různé geografické mutace toho samého. Angličtina zní jinak v Británii, Skotsku i Irsku. Obdobně například portugalština, s níž neuspěl Pavel. Vybírejte podle potřeb, které vaše firma má, a návazného uplatnění nových dovedností zaměstnance.
  • Zaměření. Potřebujete, aby se zaměstnance zdokonalil nejen v obecném jazyce, ale také některé jeho profesní formě? Například obchodní, IT, medicínské či jiné? I to je důležitý parametr, který musíte zvážit.
  • Délka. Na jak dlouho můžete zaměstnance uvolnit? Z jazykového hlediska jsou ideální minimálně 2 týdny pobytu, jinak kurz nebude efektivní.
  • Intenzita. Kolik hodin týdně by měl zaměstnanec v zahraničí studovat (20, 25, 30 hodin?). Může ve zbývajícím čase pracovat pro firmu na dálku? S tím je spjatý také možný časový posun v dané lokalitě.
  • Rozpočet. Jak vysoké náklady na zaměstnance můžete uvolnit? Lze pobyt uhradit ze zaměstnaneckých benefitů? Vlastní náklad na týdenní jazykový kurz se vedle dalších výdajů a s ohledem na destinaci může pohybovat okolo 7-12 000 korun.
  • Skupina. Velikost skupin záleží na místní jazykové škole. Většinou se pohybuje mezi 6-12 studenty, přičemž škola se vždy snaží o maximální pestrost národností. Máte zájem o individuální kurz v cizím prostředí? I to je možné s ohledem na vyšší cenu.
  • Ubytování. Zajistí zaměstnanci jazyková škola i ubytování? Kde?
  • Doprava, strava, další poplatky a jiné.

Parametrů, podle nichž se můžete orientovat, bychom jistě nalezli více. Doporučuji udělat si předem seznam klíčových požadavků a představ, které o službě máte, a následně požádat dodavatele, aby vám sestavil program na míru.

Nezapomeňte, že ani po návratu by váš kolega neměl „usnout na vavřínech“. Zvláště, pokud se jedná o klíčového zaměstnance, který bude cizí jazyk intenzivně využívat v každodenním pracovním styku. Získané zkušenosti ze zahraničí se jen tak nezapomínají, avšak s každým cizím jazykem, stejně s jakoukoliv jinou dovedností, je nutné dále pracovat. Je proto dobré zajistit mu návazný kurz cizího jazyka nejlépe s rodilým mluvčím i po jeho návratu.

Potřebujete zkonzultovat možnosti výběru zahraničního jazykového kurzu? Rád vám s tím pomohu.

Články v sérii

Aktuální

Jak Pavel v Brazílii zjistil, že jen umět cizí jazyk nestačí

Aktuální

Zahraniční jazykový kurz pro zaměstnance: Jak vybírat?