Zaměstnanecké benefity jsou stále různorodější

K udržení zaměstnance mohou významnou měrou pomoci i zaměstnanecké benefity. Pomocí odměňování se firmy snaží eliminovat určité negativní projevy chování zaměstnanců, jako je zvýšená absence či fluktuace talentů. Naopak se je snaží motivovat k inovativnímu přístupu a zodpovědnosti za svou práci i výsledky svého týmu.

Stále častěji firmy využívají různé formy výkonnostních složek mzdy, a to u všech kategorií pracovníků. Postupně zaniká institut tzv. garantovaných 13. a 14. platů, jejichž vyplácení probíhá bez ohledu na skutečné výsledky.

Kromě benefitů v podobě pracovních pomůcek (např. služební automobil či mobil) se rozvíjí trend v poskytování daňově výhodných zaměstnaneckých výhod a benefitů z oblasti work-life balance – tedy výhod, které zaměstnancům lépe umožní zkombinovat pracovní a soukromý život.

Narůstá i počet firem, které svým zaměstnancům přispívají na penzijní připojištění. Podle údajů Asociace penzijních fondů se průměrná výše měsíčního příspěvku se rovná 461,75 Kč.

Stále více se prosazuje pátý týden dovolené či pružný pracovní týden. Zvyšuje se i počet společností, které svým zaměstnancům kompenzují mzdu v případě krátkodobé nemoci, a to formou poskytování tzv. sick days. Jedná se o dny volna, během nichž může zaměstnanec zůstat doma, aniž by potřeboval lékařské potvrzení.

Častým zaměstnaneckým benefitem je i možnost školení a kurzů či příspěvek na sport, kulturu, zdraví, rekreaci a volný čas.

-hp-
Zdroj: Měšec.cz - český server o osobních financích
Zobrazit přehled článků ze zdroje Měšec.cz