Zaručená ztráta motivace v šesti krocích

Zaměstnanci se v dnešní době zdají být tak nespokojení, jak nikdy předtím nebyli. V USA k tomu dospělo hned několik aktuálních studií. S jejich nespokojeností úzce souvisí motivace. Nejprve je třeba si uvědomit, že jde o interní problém a nehledat řešení mimo firmu. Článek shrnuje do šesti bodů největší prohřešky, kterých se firmy na motivaci svých zaměstnanců dopouštějí. „Vražedný půltucet“ aneb „Šest jistých cest k demotivaci nejlepších a nejchytřejších“ vypadá následovně:

- Znemožněte nejlepším zaměstnancům dosáhnout úspěchu tím, že je přetížíte odpovědností.
- Přimějte zaměstnance soustředit se na byrokracii jejich funkcí, aby tak získali dojem, že daná práce nemá smysl.
- Vytvořte a podporujte zmatek v souvislosti s rolemi ve specifických projektech a firmě jako takové.
- Omezte dostupné zdroje pro vykonávání určité práce a při řízení se soustřeďte právě na ty nedostupné.
- Neustále měňte cíle a úkoly tak, aby nebylo možné je splnit.
- Vyhazujte peníze za zaměstnance, kteří si stěžují.

-kk-

**Datum vydání:** V/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher