Zaujetí, optimismus, zodpovědnost

K dosažení úspěchu jsou zapotřebí tři základní věci: zaujetí, optimismus a zodpovědnost. Ne každá zvlášť, ale všechny současně a rozvíjené společně.

Zaujetí
Měli byste být neoblomní, vynalézaví a soustředění v dosahování cílů, po kterých toužíte. Znamená to také, že si nepřipustíte neúspěch, nebo výmluvu „proč by to nešlo“. Měli byste každý úkol vykonávat s takovým nasazením, jakoby na tom závisel váš život. Tak dosáhnete nejlepších výsledků a nejvyšší rychlosti na cestě za vaším cílem. Někdo to může nazývat posedlostí a vlastně ani nebude tak daleko od pravdy.

Optimismus
Optimističtí lidé jsou pozitivní, povzbudiví, nadšení, cílevědomí a nestěžují si. Snažte se udělat sami ze sebe nejoptimističtějšího člověka, jakého znáte. Buďte optimističtí v myšlení, v přístupu k práci a ve svých nápadech – jak v pracovním, tak i osobním životě. Stále se ptejte sami sebe: Jak ze sebe mohu udělat ještě pozitivnějšího člověka? Být optimistickým však nestačí. Přenášení optimismu na druhé je klíčem.

Zodpovědnost (závazek)
Vítězové drží slib. Jsou houževnatí, odhodlaní, disciplinovaní a čestní. Klíč k zodpovědnosti je cílevědomost. Úspěšně vyřešené závazky budou hrát pro vás na cestě k úspěchu. Plněním slibů si uděláte přátele, lidé vám budou věřit a budou ochotnější pomoci – nebo přinejmenším vám nebudou házet klacky pod nohy.

Pamatujte si, že vítězové se nevzdávají a žádná laťka pro ně není dost vysoko. Zatímco poražení znaveni odcházejí, vítězové končí pouze tehdy, když vyhráli.

-ds-

Zdroj: Fabjob.com - americký server pro uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fabjob.com