Zdravotní péče vede mezi benefity

Podle výzkumu americké neziskové organizace National Business Group on Health (Národní obchodní skupina pro zdraví) považuje 75 procent Američanů za stěžejní zaměstnaneckou výhodu zdravotní plán. 83 procent respondentů by dokonce upřednostnilo snížení platu či důchodových benefitů před omezením zaměstnaneckých výhod v oblasti zdraví. Vzhledem k zužování pracovního trhu by tak zaměstnavatelé měli věnovat větší pozornost právě zdravotním benefitům, aby si udrželi konkurenceschopnost ve válce o talenty.

Výzkum dále odhalil rozdíl v preferencích zaměstnanců s nízkým a vysokým příjmem. Ti, kteří si za rok vydělají méně něž 50 000 dolarů, preferují vyšší zdravotní prémie. Zajímavá jsou také zjištění ohledně zdravotně rizikového chování, jako je například kouření nebo obezita. 65 procent respondentů si myslí, že kuřáci by měli platit vyšší zálohy na zdravotní pojištění. Obézním lidem by ale polovina dotázaných zálohy nezvyšovala.

Výzkum probíhal v únoru prostřednictvím on-line dotazníků., které vyplnilo 1619 respondentů různého věku a příjmu. Respondenti pracovali ve společnostech s více než 2 500 zaměstnanci a byli hlavou svých domácností.

-kk-
Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group