Ženy chtějí vzdělání, muži peníze

Ženy jsou více zaměřeny na rozvíjení dlouhodobých pracovních dovedností než muži, dokonce jsou připravené změnit práci, aby získaly lepší příležitosti ke vzdělávání a výcviku. Tato tvrzení vyplynula z výsledků průzkumu poradenské společnosti Hobsons. Ten odhalil, že 21 % žen z nedostatku výcviku opustily své první zaměstnání, v porovnání s 3 % mužů, kteří uvedli stejný důvod. Dotazovaní muži byli zaměřeni převážně na mzdu a spatřovali jako nejefektivnější formu postupu v kariéře přestup k více placené práci. Ačkoli mohou mít dlouhodobé vyhlídky pro mladé ženy jisté výhody, také mohou být faktorem způsobujícím rozdíly mezi výdělečností mužů a žen v této fázi jejich kariéry. V současné práci vydělávají respondentky v průměru o 4 000 liber ročně méně než muži.

Zdá se, že muži jsou právě tím, že berou práci s vyšším platem, pod zvyšujícím se tlakem. Jedna pětina mužů zvolila odchod ze své první práce kvůli tomu, že byla příliš stresující. Stejný důvod pro změnu práce uvedlo jen 5 % žen. Průzkum společnosti Hobsons mezi mladými profesionály byl vytvořen kvůli zmapování rozvoje kariéry absolventů a absolventek a zúčastnilo se jej více než 800 mladých anglických odborníků.

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today