Zpět ke kořenům motivace

Američtí zaměstnavatelé se pod tíhou své ekonomické situace vracejí zpět ke kořenům motivace zaměstnanců. Náklady na zdravotní péči stoupají a omezují růst organizací. Firmy tak přicházejí o řadu možností a management obecně ztrácí prestiž mimo jiné kvůli korupci. Zaměstnanci se cítí přepracovaní, zneuznaní a nedostatečně finančně ohodnocení. Článek uvádí několik tipů, jak zaměstnance v takové době motivovat.

- Aktivně podporujte růst zaměstnanců.
- Spojte platové ohodnocení s výkonností.
- Stanovte jasné výkonnostní předpoklady.
- Dejte zaměstnancům možnost plně využít jejich dovedností.
- Rozšiřte jednotlivá pracovní místa o odpovědnost.
- Pomozte zaměstnancům k tomu, aby se cítili být součástí vítězného týmu.
- Pomozte zaměstnancům k tomu, aby měli pocit, že jejich výkony jsou víc než jen práce.

-kk-
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher