Zpětná vazba konstruktivně

Konstruktivní zpětná vazba - pozitivní i negativní - je stěžejní pro rozvoj a výkonnost zaměstnanců. Je třeba poskytovat ji co nejčastěji, formálně i neformálně. Některým manažerům to přesto dělá problém, protože mluvit o výkonnosti druhých jim není příjemné. Článek radí, jak udělat z poskytování zpětné vazby zaměstnancům příjemnější a efektivnější zkušenost.

- Pozitivní zpětnou vazbu můžete vyjadřovat veřejně, negativní však nechte na rozhovor mezi čtyřma očima.

- Jednejte včas. Aby vaše zpětná vazba mohla být účinná, je třeba předat ji co nejdříve.

- Předem si připravte, co budete říkat.

- Vyjadřujte se jasně, specificky a konzistentně. Ujistěte se, že vaše slova, řeč těla i tón hlasu předávají stejné sdělení.

- Vyjadřujte se k chování, nikoli ke konkrétní osobnosti. Zpětná vazba by měla vycházet z faktů, nikoli předpokladů nebo z doslechu.

- Aktivně a pozorně naslouchejte. Zajímejte se o pohled z druhé strany a vnímejte i to, co není přímo vyřčeno.

- Dokumentujte formální setkání.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com