Způsob hodnocení chování v pracovním vysvědčení

Způsob hodnocení chování v pracovním vysvědčení

Jako spolupracovník můžete požádat, aby ve vysvědčení vedle výkonu bylo ohodnoceno i vaše chování. Jedná se o vztah k nadřízeným, kolegům a zákazníkům. Důležitý je též sociální postoj při týmové práci a u zaměstnanců s externími kontakty jejich postoj k zákazníkům, klientům, dodavatelům a úřadům.

Nepoužívejte víceznačná slovní spojení jako je např. „uctivé chování“. Jde o zdvořilost nebo neproduktivního člověka, jenž nedokáže odmítnout? Lépe je uvést: „uctivé a zároveň rozhodné vystupování“. Podobné je to i s kritikou. Slovní spojení „je kritický ke spolupracovníkům“ nemusí vyznít pozitivně. Lepší je použít větu „Dokáže využívat konstruktivní kritiku.“ Promlčené nedostatky do vysvědčení nepatří.

Abyste správně ohodnotili vztahy a postoje zaměstnance, rozepište se o jeho týmových schopnostech, loajalitě, smyslu pro přátelství, otevřenosti a vystupování. Pokud zmíníte fakt, že zaměstnanec měl k dispozici peníze a bankovní konta, nesmí chybět slova jako „poctivý“, „spolehlivý“ nebo „důvěryhodný“. U spolupracovníků, kteří měli přístup k obchodnímu tajemství a jiným důvěrným informacím (vědci, kontroloři, personalisté) zhodnoťte jejich důvěryhodnost, integritu a diskrétnost.
Zdroj: Junge Karriere - Informace pro mladé uchazeče o zaměstnání - absolventy apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Junge Karriere